PREZYDENT RP

25 maja - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony 27 maja. Tego właśnie dnia, 27 lat temu, w 1990 r., w III RP odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin. Dzień ten uważa się za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego. Dla upamiętnienia rocznicy, w 2000 r. został ustanowiony Dzień Samorządu Terytorialnego. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe były możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm kontraktowy niecałe trzy miesiące wcześniej ustawy o samorządzie gminnym. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. Gminy przejęły 100 tys. pracowników administracji, uzyskały odrębne budżety, nieruchomości oraz 1,5 tys. przedsiębiorstw. Polacy wybrali ponad 50 tys radnych.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa