XXIV Forum Teleinformatyki:

„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 WRZEŚNIA 2018 R. WARSZAWA

Problemy informatyzacji państwa, sztuczna inteligencja, pieniądz cyfrowy, kryptowaluty, incydenty bezpieczeństwa, linia współpracy…

Tegoroczne dwudniowe obrady Forum to: 9 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i wieńczący całość, kocioł dyskusyjny. Wśród wielu ciekawych tematów tegorocznego Forum znajdzie się m.in. sesja poświęcona sztucznej inteligencji (AI) i perspektywom robotyzacji procesów w administracji państwowej.

Wprowadzeniem do sesji Forum Młodych Mistrzów będzie prezentacja prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego pt. „Fintech a pieniądz: Pieniądz cyfrowy, rozproszony rejestr, kryptowaluty”. Nocny panel dyskusyjny „Czyje są ‘MOJE’ dane” poświęcony będzie problemom ochrony prywatności danych. Uczestniczyć 

w nim będą uznani eksperci, m.in. dyr. Piotr Drobek z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 483 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych. Forum odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Więcej informacji: www.forumti.pl

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa