Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”

JABŁONNA - 20 WRZEŚNIA 2018 R.

20 września 2018r. w Pałacu w podwarszawskiej Jabłonnie odbędzie się Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”. Spotkanie skierowane jest do liderów władz samorządowych z gmin i powiatów w których mają powstać nowe przeprawy oraz do przedstawicieli strony rządowej.

Celem Konwentu jest omówienie poszczególnych aspektów programu „Mosty dla Regionów”- w tym form i zasad współpracy samorządów ze stroną rządową, oraz wspólna analiza i określenie kierunków działań, których podjęcie konieczne jest do pomyślnej realizacji przedstawionych planów.
Spotkanie będzie również okazją do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi z regionów, w których powstać ma 21 nowych, rekomendowanych przez rząd przepraw mostowych.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu uzyskają Państwo pod numerem tel. 22 76 77 318 lub 880 58 33 01.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa