ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Według pierwszych nieoficjalnych wyników głosowania w niedzielnych wyborach samorządowych, aż 16 członków Zarządu ZMP z 25 wygrało wybory w swoich miastach już w pierwszej turze.

Są to:

 • Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP

 • Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP

 • Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP

 • Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, skarbnik ZMP

 • Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku

 • Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia

 • Andrzej Dziuba, prezydent Tychów

 • Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz

 • Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

 • Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

 • Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic

 • Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

 • Piotr Psikus, burmistrz Kępna

 • Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

 • Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli

 • Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Warto dodać, że z grona Zarządu ZMP 4 członków nie kandydowało w ogóle w wyborach na swoje poprzednie funkcje. Wśród członków Komisji Rewizyjnej Związku wybory w pierwszej turze wygrali także - Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina i Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

24 sierpnia - w Kępnie obradował zarząd Związku Miast Polskich. W trakcie posiedzenia samorządowcy negatywnie ocenili założenia do projektu nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Szczególnie niekorzystnym rozwiązaniem jest obniżenie progu warunkującego stosowanie ustawy, z 30 tysięcy do 14 tysięcy euro. Zwrócono uwagę, że aktualny próg de facto jest już obniżony przez działanie inflacji i znaczny wzrost kosztów świadczenia usług na krajowym rynku. Proponowane regulacje będą obciążały zamawiającego dodatkowymi obowiązkami i przedłużą proces udzielania zamówień o niewielkiej wartości. Poza tym są one szkodliwe również dla oferentów, którzy będąc np. mikroprzedsiębiorcami, nie zawsze mają odpowiedni potencjał, aby przygotować ofertę i będą zmuszeni do korzystania z zewnętrznego doradcy. Niepokojące dla przedstawicieli samorządów są ponadto propozycje związane m.in. z: zamówieniami in-house, klauzulami społecznymi, wprowadzeniem instytucji zastrzeżonych dla MŚP czy obostrzeniami dla oferentów (zatrudnianie dodatkowych pracowników na umowę o pracę).

Reprezentanci miast członkowskich ZMP pozytywnie natomiast ocenili projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Środowiska o zmianie ustawy o odpadach i rozporządzenie dotyczące funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Projekty w razie ich wejścia w życie - w ocenie samorządowców - usprawnią przekaz informacji o odpadach i firmach. Baza tych danych jest prowadzona przez marszałków województw i do tej pory dostęp do niej wymagał pisemnego zwracania się o dane. Dzięki tej nowelizacji, wprowadzającej bezpośredni dostęp do danych, samorządy, a także policja i Inspekcja Transportu Drogowego, będą mogły skuteczniej śledzić, co dzieje się ze śmieciami, ograniczyć podrzucanie odpadów i inne niekorzystne zjawiska.

Zarząd ZMP obradujący w Kępnie przyjął stanowisko w sprawie narzędzi realizacji polityki zrównoważonego rozwoju terytorialnego według priorytetów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz propozycji Komisji Europejskiej w nowej perspektywie po 2020 r. Zwraca w nim uwagę na bardzo silne zróżnicowanie rozwoju w ramach niektórych regionów. Chodzi przede wszystkim o Mazowsze i Dolny Śląsk, które przekroczyły próg dochodów 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, i tym samy zostały zakwalifikowane do tzw. regionów przejściowych, co wiąże się ze zmniejszeniem alokacji środków z UE i obniżeniem intensywności tego wsparcia z maksymalnego pułapu 85% do zaledwie 55%. Istniejące w tych regionach biedniejsze subregiony zostaną w ten sposób pokrzywdzone (ok. 53% - jeleniogórski i wałbrzyski, a wrocławski – 147% PKB). Dlatego Zarząd ZMP postuluje poszerzenie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Polski 2030 terytoriów stanowiących obszary strategicznej interwencji o subregiony zagrożone trwałą marginalizacją, aby mogły otrzymać wsparcie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa