Gmina Przyjazna Seniorom!

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS - GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W jego ramach realizowany jest Program Oszczędny Senior – Ogólnopolska Karta Seniora, który jest współfinansowany z funduszy ASOS. Z kolei w jego ramach wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora i jej edycje lokalne (już 106 samorządów). Te działania odbywają się także pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i wielu wojewodów.

Aby przystąpić do programu i otrzymać certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom, gmina musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać aktywną organizację seniorską (UTW lub Klub Seniora);
  • tworzyć lub posiadać Gminną Radę Seniora;
  • wydać lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora; oraz
  • raz do roku organizować Dzień Seniora – bezpłatne wykłady i badania nt. zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa.

Celem projektu jest aktywizacja seniorów, samorządów oraz przedsiębiorców oraz edukowanie seniorów w kontekście zdrowotnym, ekonomicznym, prawnym i nowych mediów. Seniorzy, którzy mają ułatwiony dostęp do Ogólnopolskiej Karty Seniora chętniej wychodzą z domów, stają się aktywni, mogą korzystać z bezpłatnych badań oraz świadomie podejmują decyzję konsumenckie.
Seniorzy również pozyskują nowych przedsiębiorców honorujących Kartę, sami też są grupą wprowadzającą Kartę do działania na terenie ich samorządu. Sami seniorzy w ramach Programu aktywizują też innych seniorów, poprzez wyrobienie im Ogólnopolskiej Karty Seniora. Oczekiwane rezultaty to zwiększenie ilości gmin, które przystąpią do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, zwiększenie ilości aktywnych seniorów i gminnych rad seniorów. Jesteśmy przekonani, że dzięki Programowi zwiększymy też udział samorządów i gminnych rad seniorów w aktywizacji osób 60+, zwiększymy też świadomość przedsiębiorców.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa