Nowe zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2017

27 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Instytut będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zgodnie z projektem ustawy, Narodowy Instytut Wolności będzie zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach. Narodowy Instytut Wolności ma realizować programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego samodzielnie (np. Program Rozwoju Wolontariatu) lub w otwartym konkursie ofert zlecając realizację tych zadań organizacjom obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności będzie także wdrażał Narodowy Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. Organami Narodowego Instytutu Wolności będą: dyrektor i rada (o charakterze programowo-opiniodawczym).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa