Koszalin wygrywa z wojewodą

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

Na podstawie wyroku NSA z 25 kwietnia 2017 r., sygnatura akt I OSK 121/17
Rada miasta Koszalina podjęła ważną i skuteczną uchwałę – apel w sprawie stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny.

Cała sprawa to pokłosie ubiegłorocznego sporu pomiędzy rządzącą PiS, a Trybunałem Konstytucyjnym, oraz sytuacji, w której Prezes Rady Ministrów odmawiał publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas to szereg organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uchwalały apele wzywające do przestrzegania wszystkich orzeczeń sądu konstytucyjnego, również tych, których publikacji Prezes Rady Ministrów odmówił. Większość takich uchwał została uchylona przez nadzór wojewodów, a rozstrzygnięcia nadzorcze w tych sprawach – w większości – zostały podtrzymane przez wojewódzkie sądy administracyjne. Podobnie było i z uchwałą podjętą przez radnych Koszalina.
Sytuację zmienił dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2017 r., w którym sąd uznał, że podjęta przez radę miasta Koszalin uchwała odpowiada prawu. NSA przypomniał, że praworządność jak najbardziej należy do zadań własnych gminy, o czym mówi wprost art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (zadania własne obejmują w szczególności sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli). A skoro tak, to nie można pozbawić radnych prawa do wypowiadania się
w sprawach praworządności. Jednocześnie NSA podkreślił, że podejmowane w tych sprawach uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego nie mogą jednak przybierać form władczych, zawierających nakazy, zakazy, czy polecenia określonego działania.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa