Odnawialne Źródła Energii

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2022

25 lutego 2022 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska i Klimatu).

Jak wynika z uzasadnienia projektu, jego celem są zmiany w ramach wielu obszarów dotyczących odnawialnych źródeł energii, których wspólnym celem jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii, zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa