PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów

na rozwój i modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych

AKTUALNOŚCI / OFERTA DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2 / 2019

Po wyborach samorządowych, przed władzami gmin i miast ważne decyzje dotyczące sposobu finansowania aktywów ciepłowniczych, które w najbliższym czasie muszą zostać zmodernizowane, aby dostosować się do europejskich i krajowych wymogów środowiskowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw ciepła na lokalnych rynkach. PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE posiada wiedzę i doświadczenie, a także zaplecze finansowe potrzebne do tego, by móc wesprzeć samorządy w czekających je inwestycjach.

Budowa i modernizacja lokalnych aktywów ciepłowniczych jest podyktowana europejskimi i krajowymi regulacjami środowiskowymi, które zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych trzech-czterech lat. Najbliższe lata to dla samorządów czas odważnych i koniecznych decyzji w zakresie modernizacji źródeł wytwarzania energii cieplnej, inwestycji zwiększających udział odnawialnych źródeł energii OZE oraz wzrostu efektywności energetycznej. Samorządy nie mają dużo czasu, tym bardziej, że proces modernizacji infrastruktury ciepłowniczej wymaga pozyskania finansowania. Sprawy nie można bagatelizować, bo to na lokalnych włodarzach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla ich mieszkańców.
PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W ramach ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, PGE Energia Ciepła systematycznie wzmacnia pozycję kluczowego dostawcy ciepła oraz prowadzi działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach, miedzy innymi poprzez optymalizację i rozwój infrastruktury ciepłowniczej.
PGE Energia Ciepła, jako lider ciepłownictwa w Polsce, chce wspierać polskie samorządy w realizacji tych celów. Wykorzystując swój potencjał finansowy oraz doświadczenie spółki z dużej grupy kapitałowej, a także jej obecność na lokalnych rynkach ciepła, PGE Energia Ciepła chce przyczyniać się do likwidacji niskiej emisji, zapewniając poprawę jakości powietrza oraz utrzymanie kosztów nośników energetycznych na akceptowalnym poziomie.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA SAMORZĄDÓW

PGE Energia Ciepła przygotowała dla samorządów ofertę współpracy, deklarując możliwości inwestycji w nowe źródła ciepła, głównie poprzez budowę układów kogeneracyjnych oraz w inne innowacyjne i wysokosprawne technologie, poprawiające efektywność wytwarzania i dystrybucji ciepła i prądu. Oferta dla samorządów zawiera eksperckie wsparcie inżynieryjne z możliwością zapewnienia optymalnego finansowania w oparciu o środki własne lub finansowanie zewnętrzne, jak również wybór najbardziej efektywnych inwestycji.
W ramach dotychczasowej współpracy PGE Energia Ciepła podpisała już kilka listów intencyjnych na rozwój lokalnej infrastruktury ciepłowniczej z władzami samorządowymi. Efektem podpisanych listów jest szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna, określająca potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.
PGE Energia Ciepła jest otwarta i przygotowana na współpracę z samorządami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności, tak by optymalnie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy i lokalne miejsca pracy.

Więcej informacji na temat oferty dla samorządów można uzyskać w jednostce dedykowanej do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – Biurze Rynków Małej Mocy PGE Energii Ciepła.

Kontakt: Robert Trzaskowski
Dyrektor Biura Rynków Małej Mocy
kom. +48 727 490 024, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa