Nowe Prawo zamówień publicznych

    A L E R T   P R A W N Y    

12 lipca 2019 r. do Sejmu trafił projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Dnia 19 lipca 2019 r. odbyło się jego pierwsze czytanie, co może świadczyć o tym, że intencją jest, aby został on uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu. Planuje się, aby nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa