Rola gmin we wdrożeniu najnowszej

nowelizacji „ustawy śmieciowej”

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 4 / 2019

19 lipca 2019 r. ostatecznie uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest niezwykle istotna dla wszystkich gmin oraz związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. Wymusza na organach tych jednostek konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do dostosowania aktualnych gminnych (związkowych) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa