Ogólnopolska konferencja dot. sytuacji szpitali

17 WRZEŚNIA – WARSZAWA

Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SYTUACJI SZPITALI która odbędzie się 17 września 2019 roku w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Marii Curie-Skłodowskiej. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa