Opłata śmieciowa w świetle nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiany w zakresie stawek opłat śmieciowych

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 5 / 2019

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1579). Wprowadziła ona szereg zmian, które wymuszają na gminach podjęcie odpowiednich działań zmierzających do dostosowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej. Część tych zmian dotyczy tzw. opłat śmieciowych, czyli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa