ALERT PRAWNY   

Rady gmin muszą znowelizować uchwały

w sprawie stawek opłat za odbiór

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE - SAS5/2019

Do końca 2019 roku rady gmin, które objęły gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, muszą znowelizować uchwały w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości, jeżeli stawki te przekraczają maksymalne stawki, określone przepisem art. 6 k ust. 2 a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności”).

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa