Piła zawiązuje samorządową Koalicję 

na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

Dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Piły i Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” mieszkańcy północnej Wielkopolski będą mieli szansę diagnozować i leczyć osteoporozę.

Dnia 5 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Piły został podpisany list intencyjny, zawiązujący samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. Sygnatariusze listu, na czele z prezydentem Piotrem Głowskim, zobowiązali się do wspólnego działania w celu zapewnienia mieszkańcom Piły i północnej Wielkopolski dostępu do wczesnej diagnostyki osteoporozy i edukacji zdrowotnej na temat tej groźnej, a niedocenianej choroby.

W całym województwie wielkopolskim liczącym 3,5 miliona mieszkańców działają tylko 2 poradnie osteoporozy, obie zlokalizowane są w Poznaniu i jego okolicach (Poznań i Przeźmierowo).
Bardzo niewielka liczba poradni osteoporozy w Polsce i fatalny stan świadomości zagrożenia tą chorobą powodują, że z około 2,1 miliona chorych osób, aż co najmniej 74% nigdy nie zostało zdiagnozowanych. Co jeszcze gorsze, według najnowszych danych NFZ tylko 2% osób, które doznały złamania na tle osteoporozy w 2017 roku, zaczęło tę chorobę leczyć farmakologicznie. Jednak, żeby rozpocząć skuteczne leczenie, choroba musi zostać zdiagnozowana za pomocą prostego, bezpłatnego kalkulatora ryzyka złamań FRAX, a następnie potwierdzona przy użyciu profesjonalnego sprzętu, tzw. densytometru, który wykonuje pomiar gęstości tkanki kostnej. Takimi urządzeniami dysponują tylko specjalistyczne poradnie osteoporozy. Warto podkreślić, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął własne działania edukacyjno-profilaktyczne zakresie osteoporozy. Został opublikowany raport na temat stanu diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce pt. NFZ o zdrowiu. Osteoporoza. Osteoporozie zostało poświęcone także jedno z cyklu wydarzeń edukacyjnych „Środy z profilaktyką”, które odbyło się 23 października bieżącego roku.
– Wobec tak poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, rolą samorządów jest występować z inicjatywą pilnych działań profilaktycznych. Dzięki naszej aktywności udało się pozyskać przychylność wielkopolskiego oddziału NFZ, który zobowiązał się, że ogłosi konkurs na poradnie osteoporotyczne w północnej Wielkopolsce. Zrobimy wszystko, aby taka poradnia powstała w Pile. – deklaruje Piotr Głowski, prezydent Piły.
Taki właśnie jest cel samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie: stworzenie samorządowego programu profilaktyki zdrowotnej, nakierowanej na przeciwdziałanie osteoporozie i zapewnienie jego finasowania z połączonych środków publicznych: samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt powstawał w oparciu o doświadczenie i pomoc firmy Amgen.
– Mobilizacja do koalicyjnej współpracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowie 10 instytucji, osób i organizacji, daje nam wszystkim ogromną satysfakcję i przybliża do realizacji naszego celu. – podkreśla Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.
Sygnatariuszami listu intencyjnego, powołującego w Pile samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie są: Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski; Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP, Kliniki Geriatrii CMKP, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii i Reumatologii w Warszawie; Stowarzyszenie PRO-Senior reprezentowane przez prezesa Mariana Martenkę oraz wiceprezesa Mieczysława Augustyna; Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile reprezentowany przez prezes Izabelę Tobołę; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile reprezentowany przez prezes Bogumiłę Cybulską; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile reprezentowany przez  prezes Leokadię Figurniak; Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” reprezentowana przez prezesa Szymona Chrostowskiego; Serwis Administracyjno-Samorządowy reprezentowany przez Mariana Leszczyńskiego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa