Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”

RELACJA

24 stycznia2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społecznogospodarczego naszego kraju. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa