Tzw. Tarcza 4.0 mająca stanowić wsparcie

dla jednostek samorządu terytorialnego już obowiązuje

    ALERT!   

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). Wprowadza ona m.in. do pierwotnej specustawy koronawirusowej (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) szereg nowych przepisów, które mają m.in. z założenia stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które dotkliwie odczuły, zwłaszcza w aspekcie finansowym, epidemię koronawirusa.

Tzw. Tarcza 4.0 we wspomnianym zakresie stanowiącym wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje m.in.:

1) brak konieczności równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących w 2020 r. (nowy przepis art. 15zoa specustawy koronawirusowej);
2) zmiany w zakresie ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. (nowy przepis art. 15zob specustawy koronawirusowej);
3) modyfikację łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 r. (nowy przepis art. 15zoc specustawy koronawirusowej);
4) możliwość wcześniejszego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej (nowy przepis art. 15zod specustawy koronawirusowej);
5) przesunięcie rat tzw. janosikowego (nowy przepis art. 15zoe specustawy koronawirusowej);
6) podwojenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (nowy przepis art. 15zzzga specustawy koronawirusowej);
7) uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego (nowe przepisy art. 15qb-15qd specustawy koronawirusowej).

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa