Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

AKTUALNOŚCI

Organizatorami Rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019.

ranking1

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota, Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Słowo Podlasia.

ranking2

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa