W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Urząd Miasta Kamienna Góra 26 marca 2021 r. rozstrzygnął konkurs na realizatora programu profilaktyki pt. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra” w roku 2021. https://kamiennagora.pl/zarzadzenie-nr-130-2021/

Oznacza to, że zwycięzca konkursu, miejscowy Gabinet Internistyczno-Ortopedyczno-Reumatologiczny Grzegorz Rozwadowski, po podpisaniu umowy z miastem, jeszcze w kwietniu 2021 r. rozpocznie realizację programu, który skierowany jest do kobiet w wieku 65+ zameldowanych na stałe na terenie miasta Kamienna Góra. Liczebność tej populacji to 1501 kobiet, które wciągu trzech najbliższych lat 2021-2023 będą mogły skorzystać z warsztatów edukacyjnych i bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku osteoporozy. Przewiduje się, że tylko w roku 2021 ponad 500 kobiet w wieku 65+ będzie mogło skorzystać z tego programu. Celem tych działań jest zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych w szczególności w grupie kobiet po 65 roku życia.
Przypomnijmy, osteoporoza to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to choroba szkieletu prowadząca do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. Nieleczona osteoporoza prowadzi do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci. Z upływem lat proces ubywania tkanki kostnej przeważa nad procesami kościotworzenia. Ryzyko wystąpienia osteoporozy wzrasta z wiekiem. Według raportu NFZ opublikowanego 28 listopada 2019 r. szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety. Z badań wynika, że co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna powyżej 60 roku życia umiera w pierwszym roku po złamaniu bliższego końca kości udowej.
Utworzenie miejskiego programu profilaktyki osteoporozy i obecna jego realizacja to efekt pracy Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie, która powstała w Kamiennej Górze w styczniu 2020 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra – Janusza Jarosza oraz Burmistrza – Janusza Chodasewicza. W skład koalicji wchodzą również: Prof. dr. hab. n.med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kamiennej Górze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Amgen Biotechnologia Sp.z.o.o.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa