Rozmowa z Januszem Buzkiem,

organizatorem Forum Miasteczek Polskich

FMP – 16-17 września 2021 r.  – Warszawa

Skąd wziął się u Pana pomysł na organizację Forum Miasteczek Polskich?

Na ten pomysł nie wpadłem tylko ja, ale po kolei. Zacznę od tego, że jestem samorządowcem i członkiem wpierającym Unii Miasteczek Polskich, czyli korporacji będącej członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Unia Miasteczek Polskich do tej pory nie organizowała własnego wydarzenia, które byłoby okazją do spotkania wójtów i burmistrzów z przedstawicielami rządu oraz biznesu. Tymczasem od wielu lat ogólnopolskie konferencje organizuje na przykład Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

To znaczy, że pozazdrościł Pan innym korporacjom samorządowym własnych wydarzeń?

Nie chodzi o chęć naśladowania innych, ale o pomysł stworzenia unikalnego forum dla przedstawicieli dużych gmin wiejskich, aspirujących do stania się ośrodkami miejskimi oraz małych i średnich miast. Podobnie uważa prezes Unii Miasteczek Polskich, pan Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic pod Krakowem. Na pomysł organizacji Forum Miasteczek Polskich wpadliśmy niezależnie.

Chce pan powiedzieć, że z prezesem Cichym wiąże Pana jakaś relacja telepatyczna?

Na pewno mamy taką samą opinię, jeśli chodzi o konieczność integracji małych ośrodków miejskich.

Czemu ma służyć ta integracja?

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu będzie służyć Forum Miasteczek Polskich.

„Uważamy” … to znaczy Pan i prezes Cichy?

Nie tylko my dwaj, ale całe środowisko Unii Miasteczek Polskich. Powiem więcej. Nie tylko „uważamy”, ale jesteśmy przekonani. Uzupełnię, że Forum Miasteczek Polskich zaplanowaliśmy jako dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu, z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych.

Jakiej tematyki podejmie się Forum?

W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i dwanaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Wymienię kilka głównych tematów paneli. I tak: demografia małych miast, czyli jak radzić sobie z depopulacją, starzeniem się mieszkańców i odpływem młodych ludzi? Dalej – środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu, w tym problematyka ciepła miejskiego, OZE, zarządzanie energią i termomodernizacja. Ciekawie zapowiada się panel Smart city, tj. praktyczne narzędzia techniczne i informatyczne służące zarządzaniu miastem i wyzwalaniu energii społecznej. Oczywiście sporo czasu poświęcimy nowej perspektywie budżetowej UE oraz Polskiemu Ładowi.

Chyba wymienił Pan już trzy panele, a to zaledwie czwarta część wszystkich. Może poprzestańmy na tym.

Jeszcze wspomnę o dwóch. Pierwszy to ten dotyczący zarządzania oświatą. Niemal każdy samorząd boryka się z rosnącymi kosztami utrzymania szkół. Subwencja oświatowa wypłacana z budżetu państwa zazwyczaj pokrywa połowę wydatków oświatowych, ponoszonych przez samorządy. Wyzwaniem jest takie optymalizowanie wydatków w oświacie, aby nie odbywało się to kosztem poziomu edukacji. Kolejny panel będzie dotyczył tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych, generowania środków własnych na inwestycje, zwiększania nadwyżki operacyjnej i zarządzania długiem. Stoimy u progu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Problemem dla niektórych samorządów będzie znalezienie wkładów własnych na inwestycje współfinansowane ze środków europejskich, szczególnie dla tych, które w minionych latach mocno się zadłużyły. Na to wszystko nakłada się spodziewany spadek dochodów samorządów z powodu spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19.

Zatem będzie o czym dyskutować i czerpać przykłady od najlepszych. A propos, kto będzie stanowił zaplecze eksperckie Forum Miasteczek Polskich?

Po pierwsze włodarze i skarbnicy wyróżniających się samorządów. Po drugie specjaliści naszych patronów merytorycznych, to jest Instytutu Sobieskiego i Instytutu Jagiellońskiego, a po trzecie przedstawiciele partnerów biznesowych, w tym kancelarii prawnych i firm doradczych.

Na koniec proszę powiedzieć,
gdzie i kiedy odbędzie się Forum?

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 16 i 17 września.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w organizacji Forum Miasteczek Polskich.


Linki:
https://forummiasteczek.pl/
https://www.facebook.com/forummiasteczekpolskich
https://www.youtube.com/channel/UCzQzMLES6Ucu9qgacR2kPjQ

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa