Najnowsza nowelizacja ustawy śmieciowej

– omówienie najważniejszych zmian

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 5 / 2021

Indywidualne rozliczanie mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, zmienione reguły uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie, odstępstwo od 5-pojemnikowego systemu zbierania odpadów komunalnych u tzw. źródła, zmiany w metodach ustalania opłat śmieciowych, czy możliwość dopłacania do systemu – to tylko niektóre z nowości wprowadzonych do tzw. ustawy śmieciowej przez ustawodawcę mocą ostatniej nowelizacji.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa