Konwent Wójtów, Burmistrzów,

Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego

RELACJA

31 maja, odbyło się kolejne spotkanie członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, któremu przewodniczył Prezes Związku, a zarazem Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast tym razem spotkali się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. W obradach uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, przedstawiciel samorządu amerykańskiego Lloyd Halverson oraz prezes WFOSiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński.

konwent1111

Posiedzenie rozpoczął prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Robert Jaworski, który skierował do samorządowców wiele ciepłych słów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - To święto wszystkich tych, którzy swoją pracą służą lokalnym społecznością. Doskonale zdaję sobie sprawę jak wiele wysiłku i trudu trzeba włożyć, aby zmienić nasze małe Ojczyzny. Serdecznie dziękuję za Wasz codzienny wysiłek. Życzę wielu odważnych, ale
i przemyślanych decyzji, które dalej będą rozwijać nasze lokalne społeczności. Niech nie gaśnie
w Was zapał w budowaniu dobrych i mądrych relacji międzyludzkich, a także niech nie zabraknie siły i wytrwałości w realizacji stojących przed Wami wyzwań – życzył przewodniczący Konwentu.
Następnie głos zabrał przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś, który złożył na ręce samorządowców podziękowania za działania podejmowane w czasie pandemii, a także za wsparcie i dobrą współpracę z władzami wyższego szczebla w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. - Na tym polega służba publiczna, na pracy na rzecz naszych mieszkańców. Samorządy z naszego regionu wzorcowo zdały egzamin z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i koordynowania w tym zakresie działań ze służbami rządowymi. Dziękuję za wszelkie inicjatywy
i przedsięwzięcia, a także za dobrą współpracę – dziękował przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który mówił również o wdrażaniu nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego.
Gospodarz spotkania - burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora, w krótkiej prezentacji przybliżył zebranym walory uzdrowiskowego miasta. Referat na temat przywództwa jako formy strategicznego zarządzania w samorządzie wygłosił gość specjalny - Lloyd Halverson, przedstawiciel samorządu amerykańskiego, City Administrator miasta Camas.
Podziękowania do samorządowców popłynęły również od prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kielcach, Ryszarda Gliwińskiego, który na ręce prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Roberta Jaworskiego przekazał specjalny grawerton w podziękowaniu za wzorową współpracę przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Prezes Gliwiński podsumował też działalność WFOSiGW w Kielcach w ostatnich latach, a także omówił programy narodowego i wojewódzkiego WFOŚiGW.
Równie istotną kwestią poruszoną podczas konwentu było przybliżenie działań dotyczących właściwego wykorzystania środków przyznanych w ramach drugiej edycji programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i ich prawidłowego rozliczania. To zagadnienie szczegółowo przybliżył Robert Książek, menedżer ds. rozwoju relacji społecznych z banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast Robert Wzorek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego mówił o rządowych programach pomocowych dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego.
Podczas spotkania włodarze świętokrzyskich samorządów poruszyli wiele istotnych dla funkcjonowania miast i gmin zagadnień. Szeroka dyskusja samorządowców dotyczyła między innymi problemów finansowych oświaty oraz ograniczenia możliwości rozwojowych ze względu na rosnący koszt obsługi długu publicznego. Szczegółowo analizowano kwestię finansowania placówek wychowania przedszkolnego poprzez subwencję. W tej między innymi sprawie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, który odniósł się do omawianego problemu przedstawiając stanowisko związku gmin wiejskich. Kolejnym nurtującym samorządy problemem jest rosnący koszt obsługi długu publicznego w związku z podwyżkami stóp procentowych. Zarząd wypracował w obu sprawach wspólne stanowisko i przyjął stosowne uchwały. Dyskutowano o konieczności rozwiązania tych kwestii systemowo.

Agnieszka Olech

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa