Remonty pustostanów szansą na zwiększenie

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

bgk2022b

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są bardzo duże. Nie każdego stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a tym bardziej na zakup mieszkania z własnych środków. Rozwiązaniem dla najbardziej potrzebujących osób są mieszkania od gminy – komunalne lub socjalne. Tych niestety jest nadal zbyt mało, sytuację można jednak poprawić inwestując w pustostany.

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Wiele samorządów boryka się z problemem deficytu lokali dla osób o niskich i średnich dochodach, mimo że według danych GUS około 11 procent lokali mieszkalnych w Polsce nie jest zamieszkanych. W niektórych województwach odsetek ten sięga nawet 16 procent, a duża część tych lokali należy do gmin.
Remont takich pustostanów może być dla samorządów najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zapewnienie mieszkań lokatorom, których nie stać na zakup własnego lokalu. Tym bardziej, że na takie inwestycje gminy mogą pozyskać dotację, która pokryje nawet do 85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Tę dotację stanowi dofinansowanie z programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Dopłat, który realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Wiele gmin już z tej możliwości skorzystało. W 2021 roku BGK zakwalifikował do udzielenia wsparcia 60 wniosków na modernizację blisko 380 pustostanów. Koszt tych inwestycji to prawie 30 mln zł, a kwota wsparcia z BGK to ponad 23 mln zł. W tym roku, tylko do końca czerwca, BGK zakwalifikował do wsparcia 114 wniosków na modernizację 575 lokali - łączny koszt remontów to ponad 63 mln zł. Kwota wsparcia na remont tych lokali z BGK to przeszło 51 mln zł.
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego działa już od 15 lat. W tym czasie, dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polce powstało blisko 25 tys. lokali mieszkalnych, ponad 200 mieszkań chronionych, 870 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i przeszło 500 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Przyznane w tym okresie dotacje z programu to ponad 1,1 mld zł, a łączny koszt przedsięwzięć to prawie 3,4 mld zł.
Obecnie inwestorzy realizują prawie 430 inwestycji mieszkaniowych ze wsparciem z programu. Ich wartość to ponad 3 mld zł, a przyznane przez BGK środki to w sumie 1,8 mld zł.
W związku z dużym zainteresowaniem programem, planowana jest w nim zmiana mechanizmu wydatkowania środków. Dzięki temu większa liczba wnioskodawców otrzyma wsparcie.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa