Idea Smart City jako kierunek rozwoju

dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego

i zarządzania infrastrukturą miejską

Wraz z rozwojem technologii dokonuje się również pewna transformacja koncepcji rozwoju miast. Nowy trend nazywany Smart City lub Inteligentne Miasto to idea promująca wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych do poprawienia wielu obszarów funkcjonowania miast, takich jak: bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem, transport publiczny, zarządzanie parkingami i infrastrukturą miejską, zużycie energii, gospodarka odpadami i jeszcze wiele innych, na przykład związanych z administracją czy zdrowiem. Zgodnie z tą ideą miasta powinny stać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, tworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Inicjowanie zmian w kierunku rozwiązań Smart City jednocześnie we wszystkich tych dziedzinach, nie jest możliwe. Ograniczeniem są jak zwykle pieniądze. Z tego względu potrzebny jest pewien plan lub też podział na fazy migracji do Smart City.

Hikvision jest jedną z firm technologicznych, która promuje ideę Smart City. Z punktu widzenia dostawcy technologii wyróżniamy 3 fazy rozwoju miast w kierunku Inteligentnego Miasta.

Faza 1 to bezpieczeństwo. W zakresie technologii, jaką oferuje Hikvision, sprowadza się to do zbudowania w mieście systemu monitoringu, który nie będzie tylko straszakiem, ale będzie rzeczywistym narzędziem do wykrywania i zwalczania niebezpiecznych lub niepożądanych zachowań. Warto, aby system umożliwiał integrację z kamerami nasobnymi wykorzystywanymi przez straż miejską czy policję, dzięki czemu operatorzy będą mogli obserwować na wspólnych mapach wszystkie zasoby związane z bezpieczeństwem. Do realizacji tego zakresu Hikvision oferuje platformę systemową HikCentral Professional oraz kamery PTZ dedykowane do monitoringu miejskiego, czyli modele rodziny DS-DF8, DS-2DF6 oraz kamery wielosensorowe rodziny PanoVu lub TandemVu. Na szczególną uwagę zasługują kamery PTZ TandemVu w wersji DS-2SF8C, czyli kamera PTZ z wbudowanymi dwoma dodatkowymi kamerami, które tworzą razem pomocniczy obraz panoramiczny. Tego typu rozwiązanie jest dużo tańsze od analogicznego rozwiązania PanoVu, co może być istotne szczególnie przy mniejszych budżetach, a zachowuje dużą funkcjonalność. Jedna kamera zainstalowana przy skrzyżowaniu może w trybie panoramy obserwować cały obszar skrzyżowania, a kamera PTZ weryfikować szczegóły. Takie rozwiązanie jest czymś więcej niż zwykła kamera PTZ i jednocześnie upraszcza instalację oraz obniża koszty w porównaniu do instalacji kilku niezależnych kamer PTZ i Bullet. Ciekawym rozwiązaniem może być też zastosowanie systemowych głośników IP, które mogą kierować komunikaty głosowe do osób popełniających wykroczenie lub stanowiących zagrożenie. Platforma HikCentral posiada wiele możliwości integracji. Jedną z nich jest system kamer nasobnych Hikvision Body Cam. HikCentral Professional to bardzo elastyczne narzędzie dające możliwość podłączenia nie tylko kamer, ale też całych podsystemów, na przykład monitoring w szkołach lub obiektach sportowych w oparciu o zwykłe rejestratory NVR. Platforma została tak zaprojektowana, aby zapewnić zarządzanie obrazem nie tylko na stanowiskach obserwacji, ale również w łatwy i tani sposób zapewnić sterowanie oferowanymi przez nas ścianami video. Dodatkowo, w zależności od wielkości miasta, do rejestracji w centrum monitoringu można wykorzystywać rejestratory lub zaawansowane macierze. Wybrane modele macierzy zapisu systemu HikCentral posiadają funkcję budowania dużych, skalowalnych struktur klastrowych o niezwykle dużej wydajności, co może okazać się istotne w kolejnych fazach wdrażania rozwoju Smart City.

 

smartcity1

 

Faza 2 to wdrażanie rozwiązań inteligentnych. W tej fazie władze miejskie powinny dobrze przemyśleć kierunki rozwoju. Należy przygotować strategię, nie tylko pod kątem najbardziej palących problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, ale również - a może przede wszystkim - pod kątem przychodów miasta i planowanych inwestycji na obszarach miejskich. Inne opcje rozwoju wybierze miasto nastawione na przykład na turystykę, a inną drogą podąży miasto, którego przyszłość jest związana z rozwojem dużych centrali logistycznych. W ramach tej fazy rozwoju Hikvision oferuje rozbudowę systemów miejskich o kamery czy serwery, wykorzystujące analizę wideo w oparciu o technologię deep learning. Daje to możliwość kategoryzacji obiektów na pojazdy i ludzi, wdrożenie detekcji obecności czy śledzenia obiektów, zbieranie danych związanych z przepływem osób czy pojazdów, rozpoznawanie cech osób i pojazdów. Stosowanie technologii deep learning daje również możliwości personalizacji algorytmów specjalnie na potrzeby miasta. Możliwe jest też łączenie technologii, na przykład video deep learning z technologią radarową czy technologią termowizyjną. Produkowane przez Hikvision urządzenia mogą być wykorzystane do inteligentnego rozwoju systemów monitoringu, na przykład serwery detekcji nietypowych zachowań ludzkich czy serwery identyfikacji twarzy umożliwiające wyłapywanie przestępców i odnajdywanie osób poszukiwanych. Urządzenia Hikvision mogą być również stosowane do rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w miastach, zarządzania parkingami miejskimi, automatycznej detekcji incydentów. Przykładami urządzeń do wykorzystania na drogach miejskich mogą być kamery ANPR/ADR rodziny iDS-TCV i iDS-TCM, kamery typy Traffic Flow rodziny iDS-TCD, kamery detekcji wykroczeń czy naruszenia czerwonego światła rodziny iDS-TCE, serwery AID (Automatic Incydent Detection), radary do pomiaru prędkości i wiele innych, jak na przykład termowizyjna kamera do detekcji pieszych i rowerzystów.

W ofercie Hikvision są również kompletne systemy pracujące w oparciu o technologię deep learning do analizowania zajętości miejsc parkingowych, zarówno dla parkingów zewnętrznych (np.: place miejskie, miejsca parkowania wzdłuż drogi), jak i parkingów wewnętrznych (np.: parkingi Park&Ride). Zarządzanie parkingami miejskimi i płatnymi miejscami parkowania może być ważnym źródłem dochodów miasta. Platforma HikCentral Professional zapewnia swobodną rozbudowę systemu w tym zakresie, a nasi partnerzy w Polsce, integratorzy systemów, są wstanie zapewnić warstwę programową takiego projektu, która z jednej strony ułatwi kierowcom parkowanie, a władzom miejskim pobieranie opłat.

 

smartcity2a

 

Faza 3. Fuzja danych i zarządzanie hierarchiczne. W miarę gromadzenia większej ilości wieloformatowych danych, wykorzystanie tylko jednej kategorii danych (na przykład dane pojazdu lub cechy twarzy) nie spełnia już coraz bardziej skomplikowanych potrzeb miasta w zakresie bezpieczeństwa czy organizacji różnych procesów. Systemy oparte o Big Data mogą na przykład powiązać cechy charakterystyczne postaci ze zdjęciem twarzy oraz informacją o pojeździe (kolor, marka, tablica rejestracyjna). Takie rozwiązanie może umożliwić śledzenie niebezpiecznego obiektu w oparciu o fuzję danych z wielu zasobów. Hikvision dostarcza urządzenia do budowania dużych wielomacierzowych struktur klastrowych (cloud storage), które mogą być podstawą Big Data w mieście. Odpowiednie narzędzie typu Open API, otwarty interfejs aplikacji oraz otwarta infrastruktura dla sprzętu innych producentów, umożliwiają integratorom dostęp do danych z wielu różnych źródeł podłączonych do systemu HikCentral. Dzięki tym narzędziom tworzone przez integratorów aplikacje na potrzeby miasta, wspierające Safe City czy Smart City, mogą dokonywać fuzji danych i przetwarzać je zgodnie z potrzebami. Zarządzanie hierarchiczne umożliwia w dużych miastach czy strukturach systemu podział kompetencji między centralnym operatorem lub administratorem systemu a lokalnymi operatorami w obrębie dzielnic czy gmin. Lokalni administratorzy mogą sami ustalać priorytety, ale mają do dyspozycji wszystkie zasoby pochodzące z całego systemu. Budowa hierarchiczna to struktura, do której platforma HikCentral Professional może być rozbudowana na każdym etapie rozwoju, poprzez dodatkową usługę Remote Site Manager. Wykorzystanie tej usługi umożliwia stworzenie 3 poziomów kompetencji: poziomu Edge Note (kamery, rejestratory, encodery), Edge Domain (lokalne centrum dozoru z własnym serwerem HikCentral Professional i macierzami zapisu) oraz Cloud Center (poziom administracyjny ze współdzieleniem zasobów z serwerem Remote Site Manager i strukturą cloud storage).
Hikvision zapewnia skalowalne rozwiązanie zgodne z ideą Smart City, które spełnia różne fazy rozwoju dla dowolnych scenariuszy. Jako producent otwarty na współpracę dajemy możliwości budowania ekosystemu z naszymi partnerami, dzięki czemu miasta stają się inteligentniejsze i bezpieczniejsze.

 

smartcity3a

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa