Potencjał tkwi w każdym zakątku Warmii i Mazur

RELACJA 

Przez dwa dni, 20 i 21 października, 11. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur gościł w Ełku. Pierwszego dnia goście festiwalu spotkali się w Ełckim Centrum Kultury. Drugiego dnia przenieśli do lokalnego inkubatora biznesu, czyli Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

warmia

Biznesowe walory miasta Ełku oraz perspektywy inwestycyjne oferowane przez historyczną stolicę regionu przedstawiła Agnieszka Pietrowicz, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego. Ełk w 2010 roku ukończył realizację unijnego projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod potrzeby przyszłych inwestorów – mówiła dyrektor Pietrowicz. Szefowa PNT wskazała także na walory powstającej infrastruktury transportowej, czyli międzynarodowej trasy S61 Via Baltica oraz transeuropejskiego połączenia kolejowego Rail Baltica. Oba te ważne korytarze komunikacyjne przebiegają przez Ełk, stwarzając korzystne perspektywy rozwoju tego miasta, powiatu i regionu.
Po prezentacji dobrych praktyk uczestnicy 11. Festiwalu udali się na dwie wizyty studyjne – do firmy Comeco Sp. z o. o., lidera rozwiązań gospodarki komunalnej w Ełku oraz Saxdor Shipyard Sp. z o. o., najnowocześniejszej w regionie stoczni jachtowej.
Drugi dzień 11. Festiwalu rozpoczął się pokazem dronów zorganizowanym przez firmę CamFLY z Olsztyna. Potem przyszedł czas na solidną dawkę wiedzy o potencjale inwestycyjnym Ełku oraz dwie niezwykle interesujące wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Po 11. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jedno jest pewne – region posiada potencjał stwarzający warunki dla korzystnego inwestowania oraz życia i odpoczynku w otoczeniu dziewiczej przyrody.
Podsumowując 11. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur można stwierdzić, że były to dwa dni intensywnych spotkań, rozmów samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Solidna dawka wiedzy, owocna wymiana doświadczeń oraz mnóstwo pozytywnej energii dobrze rokują na przyszłość. Ponad 150 uczestników 11. Festiwalu ma wspólny cel, którym jest rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, regionu płynnie łączącego kreatywność, E-biznes z unikalnymi walorami przyrodniczo-wypoczynkowymi. Region Warmia i Mazury łączy możliwość pracy, inwestowania i przyjemność codziennego obcowania z przyrodą najczystszego regionu w Polsce.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa