Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

PGE

PGE wb 590x160

Jednym z głównych założeń bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zapewnienie Polakom energii elektrycznej i ciepła. W obecnej sytuacji jest to nierozerwalnie związane z dostępnością węgla. Za to odpowiada m.in. Grupa PGE, największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce. PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, już od końca września sprzedaje importowany węgiel. Jednocześnie, sprzedaż węgla brunatnego uruchomiła także spółka PGE GiEK. Kto zatem może kupić węgiel od PGE?

DLA KOGO WĘGIEL?

W ramach zakupu preferencyjnego, importowany węgiel kamienny mogą zakupić gminy, gminy sąsiednie lub inne podmioty będące pośredniczącymi podmiotami węglowymi.
Natomiast w ramach działalności handlowej spółki, węgiel mogą nabyć klienci instytucjonalni (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej lub inne), przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel kamienny (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczące podmioty węglowe. Oferta nie jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej. 
W przypadku węgla brunatnego, do 30 kwietnia 2023 roku, można go kupić bezpośrednio z dwóch największych polskich kopalń: Kopalni w Bełchatowie i Turowie. Oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, a także dla odbiorców instytucjonalnych, m.in. wspólnot mieszkaniowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia oraz organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacji i stowarzyszeń.

ZA JAKĄ CENĘ?

W ramach zakupu preferencyjnego, cena węgla opałowego typu ekogroszek/ groszek lub orzech oraz węgla typu miał energetyczny to 1500 zł brutto.
W ramach działalności handlowej spółki, cena węgla opałowego typu ekogroszek/ groszek lub orzech to około 1890 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla typu miał energetyczny to około 1550 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Minimalny wolumen zamówienia to 25 ton. Każdy dodatkowy wolumen musi odpowiadać wielokrotności tej wielkości.
W Kopalni Bełchatów węgiel brunatny sortowany (0 do 80mm) kosztuje 155,70 zł za tonę (cena netto bez akcyzy) lub 191,51 zł za tonę (cena brutto bez akcyzy). Natomiast za surowiec większych rozmiarów (80 mm do 300 mm) kosztuje 248,42 zł (cena netto bez akcyzy) lub 305,56 zł (cena brutto bez akcyzy).
Z kolei w Kopalni Turów węgiel brunatny sortowany (0 do 40 mm) kosztuje 266 zł za tonę (cena netto bez akcyzy) lub 327,18 zł za tonę (cena brutto bez akcyzy). Bryły o większej średnicy kosztują 316 zł (cena netto bez akcyzy) lub 388,68 zł (cena brutto bez akcyzy). Surowiec o największej ziarnistości (80 mm do 300 mm) kosztuje 402 zł (cena netto bez akcyzy) lub 494,46 zł (cena brutto bez akcyzy).
Limit zakupu na węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych na jedno gospodarstwo wynosi od 2 do 6 ton na sezon grzewczy, do wykorzystania na własne potrzeby grzewcze w gospodarstwie domowym, które zgłosiło w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków węgiel jako paliwo opałowe.
Dla odbiorców instytucjonalnych (wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje i stowarzyszenia) limit zakupu węgla brunatnego wynosi od 2 do 26 ton na sezon grzewczy do wykorzystania w podmiocie instytucjonalnym jako paliwo opałowe.

JAK ZAMÓWIĆ WĘGIEL?

Szczegóły oferty PGE Paliwa, niezbędne informacje i formularz zamówienia znajdują się na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla. Uruchomiona została także dedykowana sprzedaży węgla infolinia, ale zamówienia należy składać poprzez formularz.
Po złożeniu zapytania o ofertę poprzez formularz, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla. Umowa sprzedaży węgla będzie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kontrahenta wskazany w formularzu. Po odesłaniu przez kontrahenta podpisanych dwóch egzemplarzy umowy, nastąpi kontakt telefoniczny ze strony PGE Paliwa w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
W przypadku węgla brunatnego jest on sprzedawany odbiorcom po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru. Każdorazowo, w  trakcie składania telefonicznego zamówienia, klienci są zobowiązani do podania ilości węgla, jaką chcą zakupić, oraz zadeklarować, że na dane gospodarstwo domowe lub podmiot sporządzona została deklaracja CEEB dot. wykorzystywania węgla jako paliwa opałowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pgegiek.pl/sprzedaz-wegla.
Jak samorządy mogą pomóc w dystrybucji węgla?
Ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy już obowiązuje, dlatego PGE zaprasza wszystkie samorządy do skorzystania z oferty na zakup węgla importowanego od spółki PGE Paliwa. W ofercie PGE można znaleźć węgiel kamienny różnej ziarnistości – od miału węglowego po węgiel typu orzech, więc może zostać przeznaczony dla miejskich ciepłowni i jednostek pożytku publicznego, jak również dla klientów indywidualnych. Dlatego PGE zachęca wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do włączenia się do dystrybucji węgla dla odbiorców indywidualnych. Zaangażowanie jednostek samorządowych, które mogą wykorzystać do tego celu posiadaną infrastrukturę, lub organizować się w ramach kilku sąsiednich gmin, ułatwi mieszkańcom dostęp do węgla z pominięciem komercyjnych pośredników, co przełoży się na tańszy opał dla mieszkańców.
Węgiel oferowany przez PGE Paliwa jest certyfikowanym, spełniającym wszystkie normy jakościowej produktem o wysokiej kaloryczności przeznaczonym do spalania zarówno w małych przydomowych piecach, i jak i w piecach ciepłowniczych.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi

PGE wk 590x160

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa