Konferencja Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

i Miejskiego  Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

2-4 lutego 2023 r. – Kraków

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zaprasza przedstawicieli samorządów i spółek komunalnych do udziału w 14. edycji krakowskiej konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego – stabilizacja cen dla samorządów”, która odbędzie się w dniach 2–4 lutego 2023 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie.

kigofoto1

Tematem przewodnim spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów będą zmiany systemowe i prawne w gospodarce odpadami. Zostanie przedstawione stanowisko Izby i organizacji samorządowych w tej kwestii. Jeden z paneli zostanie poświęcony odzyskowi ciepła odpadowego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych i zakładach fermentacji.

Prezentowane będą także perspektywy rozwoju branży energii odpadowej w świetle prawa unijnego i Taksonomii. Wykażemy, że odzysk ciepła odpadowego to wiele korzyści gospodarczych nie tylko dla gospodarki odpadami, ale także dla dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa. Nie zabraknie także informacji na temat wpływu rozszerzonej odpowiedzialności na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców oraz na temat finansowania inwestycji odpadowych.

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.kigo.pl

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa