Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku?

14-15 czerwca – Warszawa

Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów – pod takim hasłem odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, 26. Konferencja „Miasta w Internecie”.

kmwi 590x120poziom

Organizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” konferencja przypadnie na czas kryzysu, który dopingować winien samorządy do poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań pro-rozwojowych. – W tych warunkach cyfryzacja gminy, miasta czy powiatu może stać się jednym z kluczowych narzędzi podnoszenia jakości usług publicznych i zarządzania JST, a także optymalizacji kosztów. Jest także właściwą odpowiedzią na potrzeby zielonej transformacji lokalnych społeczności – powiedział Krzysztof Głomb, prezes SMWI.

Konferencja będzie miejscem prezentacji i debat na temat 4 strategicznych wyzwań skutecznej cyfryzacji JST Anno Domini 2023:

  • Wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, architektura Informacyjna JST i współpraca między podmiotami
  • Wyzwania przyjaznych mieszkańcom smart cities&villages w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa 
  • Wyzwania wieloaspektowej modernizacji oświaty – czy cyfryzacja szkół w obecnym kształcie jest właściwą odpowiedzią na systemowe problemy edukacji dla przyszłości?
  • Wyzwania finansowania projektów cyfrowych: (nie)adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów

– Czas na nowe, ambitne plany rozwojowe, na zerwanie z przyzwyczajeniami realizacji projektów IT głównie dlatego, że można na nie pozyskać unijne pieniądze. Czas na nowe strategie cywilizacyjnego skoku polskich samorządów – powiedział Arkadiusz Złotnicki, dyrektor Konferencji, wiceprezes SMWI.
Serwis Administracyjno-Samorządowy objął patronat medialny nad konferencją.
Więcej informacji na temat konferencji: https://26.kmwi.pl/

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa