Tematyka energetyczna

i finansowa na 3. Forum Miasteczek Polskich

20-21 września 2023 r. – Warszawa

Szeroko pojęta tematyka energetyczna i sprawy finansowe, w tym zapowiadane przez rząd wsparcie wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego zdominuje jesienią 3. Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się 20-21 września w hotelu Novotel w Warszawie. Nad agendą wydarzenia i tematyką paneli dyskutowała Rada Programowa.

W trwającej blisko godzinę dyskusji udział wzięli organizatorzy, zaproszeni do Rady Programowej przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz eksperci. Posiedzenie zdominowała szeroko pojęta tematyka energetyczna i związane z nią aspekty transformacji i samowystarczalności. Sławomir Cieślik, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich zwracał uwagę, by inwestycje w sektorze rozpocząć od sieci najniższego napięcia, a to sprawi, że rola gmin w systemie ulegnie diametralnej zmianie. – Tam będzie się rozwijał w przyszłości sektor prosumencki, który już rośnie dynamicznie. W tym kontekście diametralnie zmienia się rola gminy czy województwa – mówił ekspert.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki zapewniał, że kierowana przez niego instytucja stara się odwrócić sposób myślenia i nie myśleć najpierw o systemie, a dopiero potem szukać rozwiązań w sieciach. – Na tym oparta jest transformacja, która zmierza do tego, by lokalnie wytwarzać energię i ją konsumować – mówił. URE ma narzędzia regulacyjne w obszarze sieciowym, bo sieć jest dziś wąskim gardłem, ale z drugiej strony stanowi kręgosłup systemu energetycznego. W trakcie rozmowy nad tematyką paneli III Forum Miasteczek Polskich poruszony został także temat energii atomowej i reaktorów modułowych SMR, budowy farm, magazynów energii, elektromobilności i wodoru. Norbert Nowicki z Ministerstwa Aktywów Państwowych mówił o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez samorządy. Zdaniem urzędnika jest to obszar o bardzo dużym potencjalne oraz możliwościach i w tym kierunku należy zmierzać.

Drugim tematem dominującym podczas posiedzenia Rady Programowej były kwestie finansowe samorządów. Grzegorz Cichy, burmistrz małopolskich Proszowic i Prezes Unii Miasteczek Polskich zaproponował, by w trakcie wrześniowego wydarzenia samorządowcy mogli zapoznać się z głównymi założeniami budżetu państwa na 2024 rok wraz z prognozami kwot z podatków PIT i CIT. – Konieczne może być poruszenie kwestii systemowych, które wymagają zmian – mówił współorganizator wydarzenia. Jacek Kostka ocenił propozycję rządu dotyczącą wsparcia finansowego, która stanowić ma rekompensatę utraconych dochodów z PIT. Burmistrz Górowa Iławeckiego mówił, że małym samorządom, głownie ze ściany wschodniej, te propozycje niewiele pomogą. Kłopotem dla samorządowców nie jest utrata dochodów, a gigantyczny wzrost cen. Pojawia się zagrożenie funkcjonowania gmin i powiatów, bo nie brakuje pieniędzy na inwestycje, ale na codzienne funkcjonowanie. – Małe samorządy, które nie mają dużych biznesów nie skorzystają z rekompensaty z PIT – mówił burmistrz. Uwagom przysłuchiwał się wiceminister finansów Sebastian Skuza. Urzędnik obiecał przedstawienie prognoz na 2024 rok w trakcie 3. Forum Miasteczek Polskich. 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa