Rozwój gospodarki cyfrowej szansąpolskabezgotowkowa

dla wsi i małych miasteczek

POLSKA BEZGOTÓWKOWA

Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że do 2050 roku liczba ludności na świecie podwoi się, a 66% całej populacji zamieszka w miastach. Bez inwestycji w infrastrukturę cyfrową problem wyludniania się wsi i małych miasteczek będzie się znacząco pogłębiał. Jednym z priorytetów, który wpłynie na zatrzymanie depopulacji oraz wzrost atrakcyjności tych terenów, jest zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do nowoczesnej infrastruktury cyfrowej.

TYLKO W LATACH 2011-2021 SPOŚRÓD PRAWIE

2,5 tys. polskich gmin aż w 1,9 tys. nastąpił spadek liczby stałych mieszkańców. W ponad 700 gminach ten ubytek przekroczył 10% – wynika z danych GUS. Najszybciej wyludniają się małe miasteczka i tereny wiejskie i to one już teraz walczą o każdego mieszkańca. Idea smart village ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z priorytetów wzrostu ich atrakcyjności jest dostęp do elementarnej infrastruktury, m.in. Internetu światłowodowego i technologii płatniczych, które pozwolą mieszkańcom na swobodne korzystanie ze zdalnych usług i rozrywki online.
– Praca, nauka zdalna, telemedycyna, e-administracja i wszelkie rozwiązania dostępne online otworzyły przed mieszkańcami wsi i małych miejscowości zupełnie nowe możliwości – pozwoliły na korzystanie z uroków życia w spokojnym i tańszym ekonomicznie miejscu, nie rezygnując przy tym z dobrodziejstw wielkich miast. Jednak dane NIK pokazują, że ok. 13% ogółu mieszkańców Polski jest poza zasięgiem gospodarki cyfrowej – osoby te nie dokonują np. transakcji elektronicznych ani zakupów przez Internet. Z badań prof. Polasika dla Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika natomiast, że ok. 16% osób jest nieubankowionych – czyli nie posiadają konta bankowego / ROR. Przeważająca większość tej grupy obejmuje osoby starsze oraz mieszkańców terenów wiejskich i małych miasteczek, a czynnikami wpływającymi na ich wykluczenie jest brak dostępu do infrastruktury w miejscu zamieszkania oraz niski poziom kompetencji cyfrowych – mówi Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Problem ten dostrzega również Komisja Europejska, która opracowała dziesięć wspólnych celów wizji rozwoju obszarów wiejskich UE, nakreślając kierunek ich rozwoju do 2040 r. Jeden z punktów dotyczy innowacji cyfrowych i zapewnienia mieszkańcom równego dostępu do nowych technologii oraz powszechnej znajomości umiejętności cyfrowych, co potwierdza wpływ gospodarki cyfrowej na rozwój tych terenów.
– Fundacja Polska Bezgotówkowa istotnie wspiera realizację tych celów. Beneficjentami naszego programu są właściciele mikro i małych firm oraz mieszkańcy wsi i małych miejscowości. Przedsiębiorcy, w ramach programu, otrzymują terminale płatnicze na preferencyjnych warunkach finansowych, dzięki czemu mogą rozwijać swoje biznesy. Mieszkańcy natomiast zyskują opcje wyboru metod płatniczych. Nasze działania skupiają się również na edukacji. Wyjaśniamy np. jak korzystać z płatności bezgotówkowych, czy z bankowości online. Stymulujemy rozwój szeroko pojętych kompetencji cyfrowych, bo wiemy, jak istotne znaczenie mają w procesie wyrównywania szans społecznych – dodaje Zbigniew Wiśniewski z Fundacji Polska Bezgotówkowa.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa