Zielona energia od Better Energylogo be

przyśpieszy lokalny rozwój

Better Energy zajmuje się wytwarzaniem zielonej energii z wielkoskalowych
farm fotowoltaicznych i jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów
energii ze źródeł odnawialnych w Europie Północnej. Spółka jest właścicielem farm słonecznych – rozwija, finansuje, buduje, obsługuje duże farmy i sprzedaje energię odnawialną, którą wytwarza.

KORZYŚCI DLA LOKALNYCH SAMORZĄDÓW

Zielona energia od Better Energy przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewni korzyści dla wszystkich – lokalnych społeczności, władz oraz przedsiębiorców. W perspektywie lokalnej inwestycja to istotne źródło przychodów, kiedy to podatki lokalne płacone przez Better Energy mogą posłużyć do realizacji długoterminowych inwestycji.

WDRAŻANIE DODATKOWYCH, PRZYSZŁOŚCIOWYCH ROZWIĄZAŃ

Działalność Better Energy opiera się na dbaniu o wsparcie bioróżnorodności oraz możliwości skalowania inwestycji, m.in. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Spółka chce sukcesywnie uzupełniać portfel farm fotowoltaicznych i stwarzać nowe możliwości rozwoju dla całych regionów. Czym większa jest moc zainstalowana na danym obszarze, tym większe są szanse dla dodatkowych realizacji. Przykładowo Better Energy niedawno otworzyła swoją pierwszą stację ładowania pojazdów elektrycznych w Sønderborg w Danii, w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami.

O BETTER ENERGY

Powstała w 2012 r. spółka obecnie prowadzi działalność w Polsce, Danii, Szwecji i Finlandii. W Polsce posiada 390 MW mocy w fazie eksploatacji oraz budowy, a portfel inwestycji w fazie rozwoju wynosi ponad 1000 MW. W kolejnych latach, na wszystkich rynkach, na których jest obecna, Better Energy ma w planach budowę farm fotowoltaicznych o mocy ponad 10 000 MW, co wystarczy do zasilenia w energię elektryczną około 5 milionów gospodarstw domowych rocznie.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa