Ćwierćwiecze współczesnego samorządu powiatowego

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP – 12 września 2023 r. – Warszawa

Bieżący rok jest dla samorządów powiatowych rokiem szczególnym. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” organizuje uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgromadzenie to będzie spotkaniem Delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz Gości związanych z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję oraz darzących życzliwością aktywność Związku Powiatów Polskich. Wydarzenie to odbędzie się na Zamku Królewskim, czyli w miejscu, w którym 25 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.
25 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. Równocześnie z wprowadzeniem w życie, w ramach reformy ustrojowej państwa, samorządu powiatowego, środowisko samorządowe rozpoczęło działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji powiatów i miast na prawach powiatu.
Realia, z jakimi w tamtym czasie przyszło się mierzyć nowo powstałym jednostkom samorządu terytorialnego, związane ze sposobem przekazanych zadań, stanem otrzymanej infrastruktury technicznej poszczególnych instytucji oraz systemem finansowania, potwierdziły obawy, że powiaty czeka bardzo trudna i długotrwała walka o obronę zarówno swojej tożsamości, jak i interesów społeczności lokalnych w nich zamieszkujących.
Związek Powiatów Polskich od początku swego istnienia wspiera powiaty w tej walce, integruje i broni wspólnych interesów powiatów, kształtuje wspólną politykę, wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiany doświadczeń oraz upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Jubileuszowy charakter skłania do refleksji nad przeszłością oraz kreślenia wizji przyszłości samorządu powiatowego. Dlatego też na Zgromadzenie zaproszone zostały osoby, które tworzyły podwaliny pod usamorządowienie wspólnot powiatowych oraz doprowadziły do ich reaktywowania. Będą one mogły podzielić się z uczestnikami Zgromadzenia swoimi refleksjami nad ideą jaka ponad ćwierć wieku temu im przyświecała. Powiedzą o problemach z jakimi przyszło się mierzyć oraz radością i nadzieją towarzyszącą chwili wdrażania planów w życie.

Zaproszeni zostali również obecni przedstawiciele władz Państwowych, aby mogli przedstawić swoje zdanie o minionych 25-ciu latach, ale również po to aby opowiedzieli jak widzą przyszłość samorządów.

Program Zgromadzenia Jubileuszowego składał się będzie z 4 głównych bloków:

  • Sesji inauguracyjnej, podczas której uroczystego otwarcia dokonają Gospodarze tego wydarzenia. Przedstawione zostanie również krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski. Kolejnym elementem tego bloku będzie krótka retrospekcja filmowa z czasu wręczania przedstawicielom samorządów powiatowych Aktów erekcyjnych powiatów.
  • Kolejna część to Sesja Jubileuszowa prezentująca dorobek 25-lecia samorządu powiatowego. W tym bloku zobaczymy prof. Jerzego Buzka – Premiera RP wprowadzającego reformę samorządową oraz prof. Hannę Suchocką – Premier, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalną w rządzie prof. J. Buzka. Ponadto głos zabierze prof. Irena Lipowicz, Kierowniczka Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji – współuczestnicząca w pracach nad reformą administracyjną w 1999 r. Uczestnicy usłyszą również krótką informację podsumowującą dorobek 25-lecia samorządu powiatowego.
  • Trzeci z planowanych bloków to Okolicznościowe wystąpienia. Do tej części zaproszony został: Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP odpowiadający za kontakt z jednostkami samorządu terytorialnego; Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym oraz Grzegorz Cichy, Burmistrz Proszowic, Prezes Unii Miasteczek Polskich, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto zaplanowano wystąpienia uczestników prac nad reformą administracji publicznej: Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, współtwórcy reformy samorządowej; dra Mieczysława Janowskiego – Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji; Krzysztofa Kwiatkowskiego – Senatora RP, byłego Prezesa NIK, byłego Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, w latach 1997-2001 osobistego sekretarza Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka oraz Waldemara Rataja – Głównego Doradcę ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka. Nie zabraknie także głosów innych znamienitych gości.

Ostatni, czwarty blok to Uroczysta Gala Jubileuszowa. Moment, w którym wręczone zostaną honorowe odznaczenia jubileuszowe.

Wszystko to już 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej szczegółów na stronie Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl)

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa