25 lat samorządu Mazowsza

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

mazowsze 2023 590x200

5 czerwca minęło 25 lat od reformy o samorządzie, na mocy której w Polsce zaczęło funkcjonować 16 województw w miejsce dotychczasowych 49. Minione ćwierćwiecze to czas rozwoju i dynamicznych zmian, których efekty widać na każdym kroku.

mazowsze

Jubileuszowa gala odbyła się 5 czerwca w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Wzięli w niej udział: przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, radni województwa obecnej i wszystkich poprzednich kadencji, członkowie zarządu województwa mazowieckiego: Janina Ewa Orzełowska, Wiesław Raboszuk i Rafał Rajkowski, a także samorządowcy z całego Mazowsza.

Głos zabrali m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001 Jerzy Buzek, wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i wicemarszałek senatu Michał Kamiński.
Jak zauważył marszałek Adam Struzik, mija 25 lat, od kiedy tworzymy mazowiecką wspólnotę. – Nie była to tylko droga usłana różami. To także wyzwania, problemy, ale i wielkie marzenia, które udało się zmaterializować. To lata pracy, których efekty dziś są widoczne w każdej wsi, gminie, mieście. Dzięki zaangażowaniu nas wszystkich Mazowsze jest obecnie najbogatszym i najbardziej konkurencyjnym regionem Polski.
Województwo mazowieckie to ogromny obszar. Mieszka tu blisko 5,5 mln osób. – Minione 25 lat było przełomowe dla Mazowsza. Reforma administracyjna rządu premiera Jerzego Buzka, powołująca samorządowe województwa, pozwoliła na wyzwolenie ogromnej energii. Wspólnie
z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządowcami zbudowaliśmy nowoczesny region, wytwarzający blisko jedną czwartą PKB Polski – zaznaczył przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.

ĆWIERĆ WIEKU ROZWOJU

Priorytetem władz regionu były ważne dla mieszkańców inwestycje. Samorząd województwa wyremontował lub rozbudował wszystkie drogi wojewódzkie na Mazowszu. Powstały nowe mosty i obwodnice, wyremontowano lub rozbudowano podległe władzom regionu szpitale i instytucje kultury. W wielu inwestycjach pomogły środki unijne. Wsparcie z UE od 2004 r. do 2023 r. to aż 19,5 mld zł.

MAZOWSZE POMAGA

Od lat władze regionu wspierają samorządy lokalne, poprzez realizację programów dotyczących m.in. inicjatyw sołectw, działkowców, seniorów, młodzieży, doposażenia OSP, budowy nowych dróg, przedszkoli, modernizacji domów kultury, rozwoju bazy sportowej czy inicjatyw wspierających klimat i czyste powietrze. Tylko w zeszłym roku, dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza, w regionie zrealizowano blisko 4000 inwestycji. W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 programów wsparcia, na które przeznaczy 800 mln zł.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa