Podsumowanie Rankingu Gmin

Województwa Pomorskiego 2023

FRDL

rg2023

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 odbyło się 17 listopada w Gdańsku. Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku. Partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Gdańsku. Partnerami medialnymi rankingu są: Radio Kaszebe, Radio Norda, Telewizja TTM, Express Biznesu, Nadmorski24.pl, Zawsze Pomorze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji. Partnerem Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

ZOBACZ - Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023 - PDF

Ranking został objęty honorowymi patronatami Marszałka Województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. Galę rozpoczęły wystąpienia Dariusza Drelicha - Wojewody Pomorskiego, Cezarego Trutkowskiego - Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Andrzeja Banacha - Dyrektora Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Wręczenie statuetek i dyplomów laureatom wiązało się ze sporymi emocjami i zaskoczeniem ponieważ były duże zmiany w rankingu. Przykładem może być gmina Wicko która awansowała o 50 miejsc. Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Pawła Ruszkowskiego. Czytaj więcej ...

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa