„Meble do zabudowy są objęte 8 % stawką VAT”

ORZECZNICTWO - SAS 8 / 2013

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13

„W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).”

Orzeczenie dotyczyło mieszkańców domów i mieszkań objętych społecznym programem mieszkaniowym (budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m kw. i mieszkań o powierzchni nie większej niż 150 m kw.). Spór dotyczył zaś stawki VAT dotyczącej montażu szafy i zabudowy kuchennej. Spółka złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który podzielił stanowisko zawarte w interpretacji podatkowej, że montaż mebli pod zabudowę nie jest modernizacją, tylko dostawą towarów, a zatem jest objęta stawką 23 proc. VAT. 

NSA uznał, że o ile szafa czy zabudowa kuchenna jest trwale powiązana z budynkiem lub jego częścią, to można wtedy mówić o modernizacji i stosować niższą (8 %) stawkę VAT.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa