Inteligentne szkoły w inteligentnych miastach

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2023

smart sas62023

– A co gdybyśmy wzbogacili ofertę miast skierowaną do młodych ludzi o spotkania z mentorami, ekspertami, o ciekawe warsztaty rozwojowe? To nie jest pytanie hipotetyczne, bo to już się dzieje. Są szkoły, które wspierają uczniów w taki sposób, a jedną z nich jest Szkoła w Chmurze – mówił podczas 17. edycji konferencji Smart Cities Forum, organizowanej przez MM Conferences SA, Mariusz Truszkowski, założyciel Szkoły w Chmurze.

Truszkowski przekonywał, że uczniowie mogliby jeszcze bardziej rozwijać się, dzięki udogodnieniom zapewnianym przez miasto. – Gdy myślę o inteligentnych miastach, widzę uczniów, którzy spędzają czas nie tylko w szkole, ale też korzystają z miejskiej infrastruktury: chodzą do muzeów, domów kultury, biorą udział w spotkaniach z inspirującymi ludźmi, odbywają praktyki w firmach działających w mieście – mówił. Założyciel Chmury tłumaczył, że spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą – potocznie nazywanym „edukacją domową” – oznacza korzystanie ze wszystkiego, co mamy dostępne w miastach. W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę przez doświadczenie, otwierają się na szerokie horyzonty i samodzielnie odkrywają swoją ścieżkę edukacyjną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EDUKACJĘ

Szkoła w Chmurze prowadzona jest przez Fundację Szkoła w Chmurze. Istnieje od pięciu lat i jest największą oraz jedną z najbardziej nowoczesnych szkół w Polsce. Działa na podstawie modelu edukacji domowej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Edukacji. Tworzy ją społeczność ludzi, którzy uwierzyli, że edukacja może wyglądać inaczej. Założyciel szkoły podkreśla, że zależy mu na szkole otwartej na kontakt i wspierającej młodych ludzi w ich ścieżkach rozwoju i chcących wziąć odpowiedzialność za swoją edukację.
W Szkole w Chmurze uczy się 27 tysięcy uczniów. Szkoła ta nie jest nauczaniem zdalnym – nie ma w niej lekcji, podczas których uczniowie obligatoryjnie łączą się z nauczycielem na spotkania online. Jednocześnie uczeń nie jest pozostawiony sam sobie. Otrzymuje możliwość konsultacji z mentorami i nauczycielami oraz ma dostęp do platformy internetowej, zawierającej wszystkie zagadnienia ujęte w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym. Poza tym umożliwia ona również komunikację między rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi członkami społeczności.

Model edukacji szkoły opiera się na trzech filarach:

  • Po pierwsze – na realizowaniu podstawy programowej przy użyciu innowacyjnych narzędzi, co pozwala na naukę we własnym tempie i uwolnienie czasu na realizację pasji.
  • Po drugie – na zdobywaniu kompetencji XXI wieku poprzez m. in. warsztaty związane z rozwojem osobistym, zawodowym czy realizację własnych projektów.
  • Po trzecie – na relacjach społecznych, które zapewniają organizowane przez szkołę spotkania i wyjazdy.

Dodatkowo „Chmura” zapewnia uczniom i rodzicom darmowe wsparcie psychologa.

– Zależy nam na pokazaniu, że w ramach polskiego systemu edukacji mieści się takie rozwiązanie jak Szkoła w Chmurze. Szukamy osób i instytucji, które myślą podobnie i mogą być naszym partnerem w zmianie edukacji – mówił Truszkowski. Już teraz z Chmurą współpracują grupy aktywnych rodziców, którzy chcą założyć szkoły w swoich miastach, żeby dać dzieciom możliwość doświadczenia uczenia się stacjonarnie, ale na zasadach panujących w Szkole w Chmurze.

EDUKACJA DOMOWA OD STRONY PRAWNEJ I FINANSOWEJ

Potrzebne są zmiany w finansowaniu oświaty. Samorządy borykają się z sytuacją, kiedy muszą dokładać do prowadzonych przez siebie szkół publicznych, gdy zapisują się do nich uczniowie z ościennych miast czy gmin. W przypadku szkół niepublicznych, jak Szkoła w Chmurze, problem ten nie występuje, bowiem dotacja na ich utrzymanie przekazywana jest bezpośrednio z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a samorządy nie dokładają pieniędzy z własnych środków. Potrzebne są jednak zmiany w naliczaniu i wypłacaniu tej dotacji z okresów rocznych na miesięczne, gdyż w ten sposób jest przekazywana subwencja do samych szkół niepublicznych. Dzięki temu samorządy nie będą miały konieczności rozliczania tych różnic w trakcie roku pomiędzy sobą, co jest ekstremalnie trudne i w praktyce nie występuje.

Zespół Szkoły w Chmurze

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa