Transformacja ciepłownictwa w Grupie PGE staje się faktem

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 6 / 2023

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 r. zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni.

PGE Energia Ciepła, jako największy dostawca ciepła sieciowego w Polsce, realizuje cele transformacji sektora ciepłowniczego zastępując stare, nieefektywne i wysokoemisyjne źródła wytwarzania nowoczesnymi rozwiązaniami nisko i zeroemisyjnymi. Już w latach trzydziestych węgiel, który wciąż będzie pozostawał jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej, właściwie przestanie stanowić źródło ciepła wytwarzanego przez Grupę PGE.

pge 620231

PGE Energia Ciepła                                                                                               PGE Energia Ciepła – Zgierz
– Elektrociepłownia Bydgoszcz I                                         


– Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90%, dwutlenku węgla o 40%, tlenków azotu o 20% i pyłów o 85%. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu – dodaje Wojciech Dąbrowski.
Proces dekarbonizacji ciepłownictwa w PGE zapoczątkowany został w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie do produkcji ciepła już od kilku lat wykorzystywany jest gaz. W 2022 roku w Gdańsku uruchomione zostały natomiast innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.
W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji trzy kolejne inwestycje. W maju uruchomiono kotłownię gazową w Kielcach, o mocy 160 MWt.
W lipcu w Bydgoszczy do eksploatacji weszła nowoczesna, niskoemisyjna kotłownia gazowa o łącznej mocy ok. 40 MW, która pozwoliła na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Łączny koszt inwestycji w Bydgoszczy zarówno EC I, jak i EC II, to ponad 487 mln zł.
Ponadto w październiku 2023 roku ukończono inwestycję w elektrociepłowni w Zgierzu, o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej, uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Koszt tej inwestycji to 96 mln zł.
– Obecnie w PGE Energia Ciepła prowadzimy 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, Rzeszowie oraz w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdańsku i Krakowie. PGE Energia Ciepła w ciągu 6 lat przeznacza na projekty inwestycyjne łącznie ponad 7,7 mld zł. – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

pge 620232

PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

INWESTYCJE W TRANSFORMACJĘ CIEPŁOWNICTWA

Jeszcze w 2023 roku PGE Energia Ciepła planuje ukończenie kolejnych inwestycji. W listopadzie w Gorzowie Wielkopolskim oddana do użytku zostanie gazowa kotłownia szczytowo-rezerwowa o mocy 62 MWt oraz kocioł wodny 32,5 MW. Inwestycja kosztuje 44 mln zł. W tym roku również we Wrocławiu-Zawidawie uruchomione zostaną dwa agregaty kogeneracyjne o mocy 1,06 MW każdy oraz zabudowa instalacji kolektorów słonecznych.
W grudniu w Rzeszowie gotowa będzie kotłownia gazowa o łącznej mocy 186 MWt i wartości 86 mln zł. Trwa tutaj także rozbudowa drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), której koszt wynosi 406 mln zł. Oprócz zakończonej w maju 2023 roku inwestycji w Kielcach, jeszcze w tym roku planowane jest w tym mieście oddanie do użytkowania bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową 8 MWe z wodnym kotłem odzysknicowym. Z końcem stycznia 2024 r. gotowa będzie inwestycja na Wrotkowie w Lublinie, która obejmuje kotłownię rezerwowo-szczytową i mobilne kotły gazowo-olejowe. Jej łączny koszt to 86 mln zł.
Wartość największej obecnie inwestycji PGE Energia Ciepła – Nowa EC Czechnica-2 w Siechnicach – to ponad 1,24 mld zł. Nowa, niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w II kwartale 2024 r. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61%. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj to 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe).
Aby w pełni zrealizować założenia Unii Europejskiej, która wyznaczyła kierunek zmian w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej, PGE Energia Ciepła inwestuje w źródła kogeneracyjne m.in. wsparte OZE. Przykładem jest PGE Toruń, gdzie z sukcesem zrealizowana została zielona transformacja, a system ciepłowniczy w Toruniu jest dla innych miast modelowym przykładem współpracy kogeneracji ze źródłami OZE i już teraz spełnia on wymogi UE określone na 2026 rok. Również w Zgierzu i Wrocławiu-Zawidawiu spółka zainwestowała w systemy OZE.
– Stopniowe odejście od wykorzystania węgla w ciepłownictwie do 2030 roku pozwoli nam w pełni zrealizować wymogi unijne, ale także znacząco obniżyć emisje C02 stanowiącego istotny koszt w produkcji ciepła i energii – powiedział Wojciech Dąbrowski.
Już teraz trwają przygotowania do kolejnych inwestycji, których celem, podobnie jak wcześniej, będzie wyłączanie przestarzałych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł, oraz zastępowanie ich nowymi rozwiązaniami. PGE Energia Ciepła przygotowuje 15 inwestycji o łącznej wartości 4,5 mld złotych m.in., w Krakowie, Gdyni i Gdańsku. Na Wybrzeżu będą to m.in. zaplanowany na maj 2025 r. gazociąg, dzięki któremu kotły w kotłowni rezerwowo-szczytowej II będą mogły być zasilane gazem. W 2026 r. spółka planuje zrealizować instalację silników gazowych oraz kotła biomasowego. W Gdańsku w 2028 roku do eksploatacji mają być oddane wielkoskalowe pompy ciepła.

pge 620233

PGE Energia Ciepła – Nowa Czechnica-1


PGE Energia Ciepła rozważa różne scenariusze tak, aby sprostać wymogom środowiskowym. We Wrocławiu mogą powstać m.in. zasilane gazem agregaty kogeneracyjne, gazowe kotły wodne oraz zasilane energią elektryczną przemysłowe pompy ciepła i  elektrodowe kotły wodne. Wspomnieć należy także o rozwoju segmentu instalacji odzyskujących ciepło z odpadów lub wykorzystujących ciepło odpadowe. Przykładem jest tu ITPOE w Rzeszowie, która po zakończeniu budowy II linii technologicznej, będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2024 r.
Proces modernizacji segmentu ciepłownictwa obejmuje wszystkie źródła ciepła w 16 miastach, w których PGE Energia Ciepła zajmuje się produkcją i dostarczaniem ciepła sieciowego.

Materiał powstał we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa