Rozwój segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego

w Grupie PGE w 2023 roku  – to innowacyjne rozwiązania 

oraz korzyści dla gospodarki i środowiska

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 1 / 2024

sas12024pge

Umocnienie się na pozycji lidera w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego, patent na konstrukcję dla farm fotowoltaicznych, nagrodzony innowacyjny produkt i 3,5 mln zagospodarowanych ubocznych produktów spalania oraz prace nad nowymi technologiami recyklingu odpadów z OZE prowadzone przez Centrum Badań i Rozwoju GOZ – to najważniejsze osiągnięcia 2023 roku w projektach z dziedziny gospodarki cyrkularnej prowadzonych przez PGE Ekoserwis, spółkę z Grupy PGE i lidera GOZ w polskiej energetyce. Dzięki zaangażowaniu firmy w rozwój działalności i proekologiczne projekty dla energetyki, zaoszczędzone zostały pokłady surowców naturalnych, nie tworzono nowych składowisk i niższa była emisja dwutlenku węgla.

W Grupie PGE, dla której zielona zmiana w działalności jest priorytetem, liderem Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest spółka PGE Ekoserwis, zajmująca się odbiorem ubocznych produktów spalania (UPS) oraz ich zagospodarowaniem i przetworzeniem w pełnowartościowe produkty wykorzystywane w różnych branżach gospodarki (tj. budownictwo, rolnictwo, górnictwo, inżynieria lądowa). Jej umocnieniu na pozycji lidera GOZ służyło m.in. połączenie w 2023 roku PGE Ekoserwis i jej spółki zależnej Epore, co pozwoliło stworzyć unikatowe kompetencje jednocześnie w branżach energetycznej i budowlanej. Realizowano również współpracę z ośrodkami naukowymi (m.in. z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), która umożliwia prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz realizację przedsięwzięć, dotyczących zwiększania możliwości zagospodarowania surowców antropogenicznych – głównie UPS i UPW, w różnych branżach i kierunkach.
Rok 2023 był pierwszym pełnym rokiem działającego w ramach PGE Ekoserwis Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie. Placówka jest ważnym ośrodkiem rozwoju innowacji, stawiającym czoło wyzwaniom, związanym zarówno z rozwojem i wdrażaniem kolejnych technologii przetwarzania odpadów z energetyki konwencjonalnej, jak i z odzyskiem cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze technologów w 2023 roku opracowano tam wysokiej jakości wyroby i produkty. Jeden z projektów zaowocował zgłoszeniem patentowym – to konstrukcja balastowo-wsporcza, która może służyć do instalacji paneli fotowoltaicznych (PV). Wypracowane rozwiązanie pozwala na posadowienie farm PV w miejscach, w których konstrukcja wbijana nie może być zastosowana ze względów technicznych, jak na przykład pas startowy byłego lotniska czy tereny poprzemysłowe, bądź też ze względów środowiskowych albo na terenach mocno usieciowionych i z przeszkodami w gruncie. Dodatkowym atutem opatentowanej konstrukcji jest możliwość wykorzystania ubocznych produktów spalania i wydobycia do tworzenia mieszanki betonowej przy prefabrykacji balastów, co pozwala zaoszczędzić surowce naturalne i optymalizuje koszty budowy farm PV.
W ubiegłym roku w Centrum BiR GOZ prowadzono również prace nad innowacyjną technologią dedykowaną recyklingowi łopat turbin wiatrowych. Wypracowywane rozwiązanie w zakresie recyklingu pozwoli w przyszłości zapobiec problemowi zagospodarowania odpadów pochodzących m.in. z farm wiatrowych. Dla PGE Ekoserwis opracowana technologia recyklingu oraz wytworzone przy jej użyciu produkty stanowić będą nowy kierunek działalności. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z Centrum Badań i Rozwoju GOZ w minionym roku PGE Ekoserwis rozpoczął również dostarczanie popiołów wapiennych do kopalni rudy miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Są one tam wykorzystywane do uszczelniania górotworów, ponieważ izolują obszary wodonośne od obszarów eksploatacyjnych. Obecnie PGE Ekoserwis pracuje nad możliwością wykorzystania popiołów wapiennych do likwidacji płytko zalegających pustek poeksploatacyjnych lub powstałych w wyniku zmian środowiska geologicznego w górotworze. Na przykład w okolicach miasta Siersza popioły wapienne wykorzystuje się do zabezpieczania terenów pokopalnianych.
Stawiając na innowacyjność produktów, w 2023 roku Spółka PGE Ekoserwis została również laureatem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązanie z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. W kategorii „Produkt wdrożony” wyróżnienie zdobył produkt Geoszyb, będący mieszanką wypełniającą stosowaną w likwidacji wyrobisk górniczych w procesach przywracania wartości użytkowych terenom poprzemysłowym.
Uboczne produkty spalania w energetyce wykorzystywane są w różnych gałęziach gospodarki. W drogownictwie coraz powszechniej stosowane są produkty alternatywne, które powstają właśnie na bazie popiołów i żużli ze spalania węgla w energetyce. Ich zaletą jest to, że są proekologiczne oraz że ograniczają wydobycie kopalin naturalnych i surowców, minimalizują emisję dwutlenku węgla i powstawanie odpadów. W 2023 roku z takich ubocznych produktów spalania, odebranych z elektrowni i elektrociepłowni przez PGE Ekoserwis, powstawały m.in. takie produkty jak: spoiwa, ekostabilizacje, ekopodbudowy. Zostały one wykorzystane na wielu różnych budowach dróg w całym kraju, takich jak: autostrada A2, trasy szybkiego ruchu np. S1, S6, S7, S11, S19, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, obwodnice miast, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Z kolei ponad 800 tysięcy ton gipsu syntetycznego PGE Ekoserwis zadedykowała produkcji w cementowniach i branży budowlanej na rynku krajowym i zagranicznym.
Produkty PGE Ekoserwis wykorzystywane były również przez firmy budowlane, zajmujące się inwestycjami kolejowymi, np. w aglomeracji śląskiej czy przedsiębiorstwa prowadzące prace rekultywacyjne lub makroniwelacyjne. Spoiwa hydrotechniczne dedykowane budownictwu wodno-melioracyjnemu, stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych czy do zabezpieczania wykopów wielkoprzestrzennych, PGE Ekoserwis dostarczała m.in. na wały przeciwpowodziowe wzdłuż Nysy Łużyckiej.
PGE Ekoserwis jest liderem segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE. W swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki oferuje ponad 200 produktów na bazie ubocznych produktów spalania (UPS) i wydobycia (UPW), które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie, górnictwie. PGE Ekoserwis przykłada szczególną staranność, by materiały wprowadzać na rynek w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i z myślą o ochronie klimatu. Dlatego są to produkty certyfikowane, spełniają wyznaczone normy budowlane, a ich jakość jest wielokrotnie sprawdzana.

Materiał powstał we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa