Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

Czytaj więcej: Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

 

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r., nr WNP-I.4131.113.2022

Lokalnemu uchwałodawcy została przyznana kompetencja jedynie w zakresie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, a nie sposobu naliczania tego ekwiwalentu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej: Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka...

 

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

AKTUALNOŚCI  - SAS 4/2022

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydowano, że rządowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (wraz z projektem ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych) został skierowany do dalszych prac w stosownych Zespołach KWRiST.

Czytaj więcej: Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

 

Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

checiny

15 lipca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Chęciny. Spotkała się zarówno z najmłodszymi mieszkańcami gminy, jak i z seniorami. Podczas wizyty szefowa resortu omówiła najważniejsze rządowe programy społeczne, a także podkreśliła dużą rolę samorządów w ich realizacji. Minister Marlena Maląg zwiedziła także chęcińskie zabytki, które stanowią wizytówkę królewskiego miasta.

Czytaj więcej: Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

 

W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Czytaj więcej: W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

 

SAS partnerem medialnym Rankingu Gmin Woj. Pomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że partnerem medialnym Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 jest SAS Serwis Administracyjno Samorządowy. Dziękujemy bardzo! Czytaj więcej ...

 

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

RYNEK ENERGII

Dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycje w odnawialne źródła energii nie są nowością. Wymagają jednak stałej uwagi i przemyślanego rozwoju, wraz ze zmianami na rynku. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza do wspólnego przejścia przez zieloną zmianę.

Czytaj więcej: Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

 

Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

Osoby, które straciły pracę, zanim zdobędą nowe zatrudnienie mogą liczyć na różne formy wsparcia, zarówno z urzędu pracy, jak i od samorządu. Wśród najpopularniejszych wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, ale także różnego rodzaju dotacje z UE lub PUP na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

 

100 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe. Czytaj więcej ...

 

Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski

uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

17 maja br. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny Robertowi Jaworskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Czytaj więcej: Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Giełda pomysłów mieszkaniowych

Domy modułowe, radykalna zmiana sposobu myślenia o mieszkaniu, przepisy pozwalające na szybkie przekształcenie pustostanów w mieszkania - to tylko niektóre koncepcje zaprezentowane podczas wtorkowego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Giełda pomysłów mieszkaniowych

 

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej

dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zeszłoroczna nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wymusza na gminach, które objęły systemem również nieruchomości niezamieszkałe, zmianę uchwały w sprawie opłaty śmieciowej uiszczanej przez właścicieli tych nieruchomości do końca czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej: Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30...

 

Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021,

prognozy na 2022 rok

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BS 1/2022

Rozmowa z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem gminy Terespol, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Fundusze unijne w perspektywie lat 2021-2027 – na co liczą samorządy w najbliższym roku, jakie mają obawy? Wprawdzie opiniowaliśmy w 2021 r. RPO, ale nikt z nas nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ruszą konkursy. Obawiam się, że spór między KE a naszym rządem będzie trwał dłużej. Mam nadzieję jednak, że nie wyrzekniemy się tych pieniędzy, bo mimo nierównomiernego podziału wewnątrz kraju, to fundusze unijne przez ostanie kilkanaście lat pozwoliły odrobić wiele zapóźnień cywilizacyjnych.

Czytaj więcej: Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021, prognozy na 2022 rok

Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie

wydatkowanych środków  finansowych

z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021–2027

Uwagi ekspertów zrzeszonych w IFIC Polska do projektów programów

Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw pracują obecnie nad projektami dotyczącymi wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027. Strategie przewidują m.in kontynuację wsparcia programów zdrowotnych w zakresie działań zwiększających zgłaszalność na profilaktyczne badania onkologiczne. Czytaj więcej ...

  

PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach, która jest główną przyczyną smogu. Niezwykle istotne są lokalne inwestycje w aktywa wytwórcze, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczych, podejmowane przez spółki ciepłownicze. Bez stałego dialogu z partnerami samorządowymi spora część zadań byłaby trudna do zrealizowania.

Czytaj więcej: PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

 

Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie

ścieków pod większą kontrolą gmin?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

W Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad projektem ustawy, mającej na celu prawidłowe wdrożenie tzw. dyrektywy osadowej. Projekt zakłada zmianę kilku ustaw, w tym po raz kolejny w ciągu ostatniego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tym razem w zakresie szeroko rozumianej problematyki osadów ściekowych.

Czytaj więcej: Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie ścieków pod większą kontrolą gmin?

 

Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

UMP APELUJE!

Unia Miasteczek Polskich, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wnioskuje o przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przygotowanie i realizację modernizacji oraz rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia – na wzór istniejących rozwiązań odnoszących się do linii wysokiego napięcia (patrz: ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 273). 

Czytaj więcej: Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

 

Zerowy PIT – kto może skorzystać

i czy na pewno jest to opłacalne?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu wieku podatników może zyskać. Jednak, aby to zrobić, powinni podjąć określone działania – w przeciwnym przypadku stracą.

Czytaj więcej: Zerowy PIT – kto może skorzystać i czy na pewno jest to opłacalne?

 

Pułapki tzw. Polskiego Ładu

– na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zamieszanie w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, wywołane wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu, związane jest z prawem do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach na podatek oraz ulgą dla klasy średniej.

Czytaj więcej: Pułapki tzw. Polskiego Ładu – na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

 

Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast 

i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

z jednogłośnym absolutorium

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną, czy też przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie wdrożenia działań osłonowych, chroniących samorządy przed drastycznym wzrostem cen energii i gazu, a także jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia – 22 lutego 2022 r. odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszono podczas niego wiele różnych istotnych spraw.

Czytaj więcej: Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z jednogłośnym absolutorium

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

przez wójta nie jest informacją publiczną

SĄDY O SAMORZĄDACH - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 132/21

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zostało ono bowiem wystawione przez podmiot prywatny, a nie publiczny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Nie jest więc informacją publiczną, podlegającą udostepnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przez wójta nie jest informacją publiczną

 

Popioły i żużle mogą utracić status odpadu

na mocy nowego projektu rozporządzenia

Ministra Klimatu i Środowiska

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawniają ministra właściwego do spraw klimatu do wydania rozporządzenia, określającego odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. W dniu 8 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Czytaj więcej: Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego projektu rozporządzenia Ministra...

 

Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS2 / 2022

Od 15 marca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 483). Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2022

12 marca 2022 r. zakończyło się 50., posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawy: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt rządowy).

Czytaj więcej: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa