Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa"

W formule online 15 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa" z udziałem blisko 50 przedstawicieli członkowskich jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa"

 

Nowe ograniczenia antykorupcyjne dla wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast – od kolejnej kadencji

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 1/2022

W celu walki z korupcją ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji prawnych, odnoszących się m.in. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej: Nowe ograniczenia antykorupcyjne dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – od kolejnej kadencji

 

Aktywizacyjny Program Zdrowotny

„Nowa Zdrowa Gmina 22” (NZG22) dla Samorządów

20 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, podczas którego zostały zaprezentowane założenia lokalnego Programu Zdrowotnego „Nowa Zdrowa Gmina”, organizowanego przez Spółkę Centrum Medyczno-Diagnostyczne z siedzibą w Siedlcach. Głównym celem programu jest poprawa kondycji zdrowotnej Polaków w perspektywie średnio i długoterminowej. Czytaj ...

 

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2021

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Czytaj więcej ...

 

Samorządy na rynku energii

RYNEK ENERGII 

Z rosnącymi na świecie cenami prądu mierzą się nie tylko odbiorcy indywidualni, ale także jednostki samorządu terytorialnego, które kupują energię w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Na jakie czynniki powinny zwracać uwagę w tym procesie?

Czytaj więcej: Samorządy na rynku energii

 

Relacja z Gali Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

11 stycznia 2022 r.

Gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie to liderzy Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się we wtorek (11.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i wziął w niej udział wojewoda podlaski. Czytaj więcej ...

 

Ankietowani sekretarze: zwiększenie wynagrodzeń

mogłoby wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów

Zwiększenie wynagrodzeń urzędników i podniesienie ich kompetencji mogłoby w największym stopniu wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów samorządowych - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 2 tys. sekretarzy z całej Polski przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Czytaj więcej ...

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

14 stycznia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach i ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, mających na celu umożliwienie psom ratowniczym udziału w treningach w lesie poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów ratowniczych w czasie treningu, udziału w pozorowanej akcji ratowniczej czy też udziału w akcji ratowniczej.

SPIS TREŚCI

 

Rozmowa z Januszem Buzkiem,

organizatorem Forum Miasteczek Polskich

FMP – 16-17 września 2021 r.  – Warszawa

Czytaj więcej: Rozmowa z Januszem Buzkiem, organizatorem Forum Miasteczek Polskich

Samorząd walczy z osteoporozą!

Samorządy z różnych regionów Polski i z różnego szczebla administracji samorządowej dostrzegają problemy związane z osteoporozą, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, gdzie ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Jest to choroba szkieletu prowadzącą do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie.

Czytaj więcej: Samorząd walczy z osteoporozą!

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa