Rada gminy nie może przyznać

wójtowi drugiego dodatku specjalnego

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - DODATEK 1/2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 grudnia 2018 r., III SA/Gd 735/18

Rada gminy nie może przyznać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dodatku specjalnego, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych pracownika samorządowego, ponieważ, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) otrzymuje już taki dodatek specjalny, który jest obligatoryjną składową jego wynagrodzenia. Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Określiła w niej dwa dodatki specjalne przysługujące burmistrzowi: pierwszy na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz drugi na podstawie art. 36 ust. 5 u.p.s.

Czytaj więcej: Rada gminy nie może przyznać wójtowi drugiego dodatku specjalnego

 

Zdobywcy tytułów Super Powiat i Super Gmina 2018

Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Czytaj więcej ...

 

Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

Zapraszamy do lektury wywiadu z Ludwikiem Węgrzynem, byłym prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym podsumowuje ubiegły rok i mówi o wyzwaniach w 2019 roku. Między innymi o kwestii dróg samorządowych w kontekście nowego funduszu.

Czytaj więcej: Ludwik Węgrzyn: Nowa ustawa o dochodach JST jednym z wyzwań na 2019 rok

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa