Najnowsza nowelizacja ustawy śmieciowej

– omówienie najważniejszych zmian

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 5 / 2021

Indywidualne rozliczanie mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, zmienione reguły uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie, odstępstwo od 5-pojemnikowego systemu zbierania odpadów komunalnych u tzw. źródła, zmiany w metodach ustalania opłat śmieciowych, czy możliwość dopłacania do systemu – to tylko niektóre z nowości wprowadzonych do tzw. ustawy śmieciowej przez ustawodawcę mocą ostatniej nowelizacji.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

Czy wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesji absolutoryjnej?

Sesja absolutoryjna jest szczególną sesją rady gminy, podczas której następują co najmniej dwa bardzo istotne głosowania – udzielenie lub nieudzielenie wójtowi wotum zaufania oraz udzielenie lub nieudzielenie wójtowi absolutorium. Pomimo „doniosłości” tej sesji, w zakresie jej przebiegu nie różni się ona od pozostałych sesji rady gminy.

Czytaj więcej: Czy wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesji absolutoryjnej?

 

Podział środków w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Analiza przygotowana przez Związek Powiatów Polskich

Analiza dotyczy dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i została oparta o dane pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych 16 Urzędów Wojewódzkich, Głównego Urzędu Statystycznego oraz samorządów powiatowych. Przedstawiono w niej wyniki naboru z grudnia 2020 r. jak i zestawienie horyzontalne całego programu. Wyniki zobrazowano odrębnie dla powiatów i miast na prawach powiatu, jak i łącznie dla obu tych grup. Czytaj więcej ...

 

W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Urząd Miasta Kamienna Góra 26 marca 2021 r. rozstrzygnął konkurs na realizatora programu profilaktyki pt. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra” w roku 2021. https://kamiennagora.pl/zarzadzenie-nr-130-2021/

Czytaj więcej: W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

 


Wywiad Dariuszem Polowym prezydentem Raciborza

Zobacz więcej: Wywiad z Dariuszem Polowym

Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim - burmistrzem Piastowa

Zobacz więcej: Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim

Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Czytaj więcej: Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad z Edwardem Szupryczyńskim, burmistrzem Głuchołaz

Zobacz więcej: Wywiad z Edwardem Szupryczyńskim

Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Czytaj więcej: Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Wywiad z Iwoną Michniewicz - burmistrz Koźminka

Zobacz więcej: Wywiad z Iwoną Michniewicz

Wywiad z Adamem Pawlickim – burmistrzem Jarocina

Zobacz więcej: Wywiad z Adamem Pawlickim

Wywiad z Norbertem Kostonem – burmistrzem Kolonowskiego

Zobacz więcej: Wywiad z Norbertem Kostonem


 

Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy oraz ogłosiło listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2020.

Czytaj więcej: Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

 

Osteoporoza – kompendium wiedzy dla JST

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Przedstawiamy Państwu kompendium wiedzy na temat programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i diagnostyki osteoporozy przygotowane we współpracy z ekspertami dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa