Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności

– największy samorządowy projekt szkoleniowy

dla koordynatorów i liderów dostępności z Warszawy

AKTUALNOŚCI

Warszawska Akademia Dostępności to warsztaty, szkolenia i webinaria dla pracowników oraz koordynatorów dostępności. Celem projektu jest wypracowanie standardów i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie będą miały problemu z uczestnictwem w życiu publicznym. Bardzo ważnym elementem inicjatywy jest edukacja urzędników samorządowych oraz pracowników instytucji pozarządowych, którzy na co dzień pracują na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt koordynuje Fundacja Kultury bez Barier.

Czytaj więcej: Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności – największy samorządowy projekt szkoleniowy dla...

 

Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Poprawa świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz poprawy dostępu do wczesnej diagnostyki była jednym z tematów Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego (KWPS), który odbył się "on-line" w dniu 4 listopada 2020 roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Wiśniew, Przewodniczący KWPS – Pan Krzysztof Kryszczuk, a udział w nim wzięli wójtowie gmin powiatu siedleckiego oraz goście, w osobach: Prezesa Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Pana Szymona Chrostowskiego i redaktora naczelnego Serwisu Administracyjno-Samorządowego – Pana Dariusza Skibniewskiego.

Czytaj więcej: Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

 

Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta do projektu uchwały,

nie powoduje nieważności aktu

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. II FSK 3202/19

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak uzasadnienia do projektu uchwały nie powoduje wadliwości podjętej przez radę gminy uchwały, stanowiącej podstawę do jej uchylenia. 

Czytaj więcej: Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do projektu uchwały,...

 

Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Ustawy ustrojowe przewidują możliwość udzielania wzajemnej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego, a także – chociaż z pewnymi ograniczeniami – przez związki komunalne i stowarzyszenia JST:

Czytaj więcej: Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

 

Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta

bez debaty nad raportem o stanie gminy

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. II OSK 600/20

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest normy prawnej nakazującej radnym brać udział w debacie nad raportem o stanie gminy. Sąd stwierdził przy tym, że nie sposób uznać, aby zabranie głosu przez radnych w debacie nad raportem było konieczną przesłanką zgodności z prawem całej procedury, której zwieńczeniem jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Czytaj więcej: Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta bez debaty nad raportem o stanie gminy

 

20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

RELACJA

2 września 2020 r. odbył się 20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Korczew – Pan Sławomir Wasilczuk. Na konwencie spotkali się wójtowie i burmistrzowie z 12 gmin powiatu siedleckiego: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodyń oraz Zbuczyn. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Orzełowska oraz Wiceprezydent Miasta Siedlce – Pan Robert Szczepanik.

korczew1

Czytaj więcej: III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa