SAS doceniony na jubileuszowym

XX Kongresie Gmin Wiejskich!

SAS doceniony na jubileuszowym XX Kongresie Gmin Wiejskich. Redakcja Serwisu Administracyjno - Samorządowego otrzymała podziękowania od ZGW za wieloletnią współprace i zaangażowanie na rzecz samorządności i rozwoju wspólnot samorządowych. Bardzo dziękujemy za to ważne wyróżnienie! SAS działa na rzecz gmin, miast i powiatów od 28 lat. Zachęcamy wszystkie samorządy do wsparcia tych działań i zamówienia prenumeraty na 2024 r. Czytaj więcej ...

 

Jubileuszowy Kongres Gmin Wiejskich

– platforma rozmów o funkcjonowaniu,

kondycji i rozwoju gmin z obszarami wiejskimi

RELACJA

W dniach 27-28 listopada 2023 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbył się XX Kongres Gmin Wiejskich. Wydarzenie zgromadziło ok. 600 uczestników. W tym gronie byli wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy oraz przewodniczących rad i radni gmin z obszarami wiejskimi. Wśród uczestników znalazła się również spora grupa osób wspierających samorządy gminne w realizacji ich zadań, w tym przedstawicieli świata nauki, prawników i ekspertów. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odznaczył grono zasłużonych wójtów i burmistrzów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. prof. UW Marcina Wiącka. Czytaj więcej ...

 

Transformacja ciepłownictwa w Grupie PGE staje się faktem

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 6 / 2023

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 r. zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni.

Czytaj więcej: Transformacja ciepłownictwa w Grupie PGE staje się faktem

 

Rejestr umów – kolejna  zmiana terminu

obowiązkowego prowadzenia i jawności

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / SAS 6 / 2023

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w rejestrze umów zamieszcza się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Obowiązek jawności rejestru umów miał wejść w życie z dniem 1 grudnia 2024 r. (pierwotnie wyznaczony termin był na 1 lipca 2022 roku).

Czytaj więcej: Rejestr umów – kolejna zmiana terminu obowiązkowego prowadzenia i jawności

 

W 2023 r. ISKRY NIEPODLEGŁEJ

odwiedziły 130 miejscowości w całym kraju.

Projekt Biura "Niepodległa"

W 2023 r. ISKRY NIEPODLEGŁEJ — nowoczesny i multimedialny projekt Biura „Niepodległa" - odwiedziły wszystkie województwa, w sumie 130 miejscowości, gdzie mobilny spektakl zobaczyło blisko 63 tys. widzów. Dziękujemy, że byliście razem z nami! Czytaj więcej ...

 

„NieTylkoTelko!” – podcast,  który włącza myślenie

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2023

Tak, jak szybko rozwija się świat mobilnych technologii komórkowych, tak szybko rozwija się świat dezinformacji z tym związany. Nie od dziś wiadomo, że do stworzenia fake newsa wystarczy chwila, a do jego sprostowania kilka stron często wnikliwych analiz. Temat ten zbadaliśmy bardzo dokładnie. Opisaliśmy wiele najczęściej pojawiających się w przestrzeni publicznej fake newsów, np. tych o „powstawaniu masztu w ciągu nocy” w cyklu #PowiedzSprawdzam. Jeździliśmy na wiele pikników i rozmawialiśmy bezpośrednio z mieszkańcami miast i miasteczek, gdzie wyjaśnialiśmy, jak działa sieć telekomunikacyjna, czym jest 5G i jak to jest w ogóle możliwe, że do siebie dzwonimy.

Czytaj więcej: „NieTylkoTelko!” – podcast, który włącza myślenie

 

Inteligentne szkoły w inteligentnych miastach

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2023

smart sas62023

– A co gdybyśmy wzbogacili ofertę miast skierowaną do młodych ludzi o spotkania z mentorami, ekspertami, o ciekawe warsztaty rozwojowe? To nie jest pytanie hipotetyczne, bo to już się dzieje. Są szkoły, które wspierają uczniów w taki sposób, a jedną z nich jest Szkoła w Chmurze – mówił podczas 17. edycji konferencji Smart Cities Forum, organizowanej przez MM Conferences SA, Mariusz Truszkowski, założyciel Szkoły w Chmurze.

Czytaj więcej: Inteligentne szkoły w inteligentnych miastach

 

Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

W miastach, gdzie żyje ponad połowa mieszkańców Polski, zachowanie różnorodności biologicznej jest bardzo istotne, ze względu na mniej sprzyjające warunki przyrodnicze, niż na terenach mniej zabudowanych i przekształconych. Przyroda miejska oferuje schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zapewnia miejsca rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców, a przez to wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Działania podejmowane przez samorządy na poziomie lokalnym mają kluczowe znaczenie dla zachowania i rozwijania bioróżnorodności na terenach miejskich.

Czytaj więcej: Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

 

LAUREACI RANKINGU Gmin Województwa Łódzkiego!

RELACJA

1 grudnia 2023 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się Gala III edycji Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. Organizatorem Rankingu Gmin jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi. Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Czytaj więcej: LAUREACI RANKINGU Gmin Województwa Łódzkiego!

 

XVII Smart City Forum w Warszawie

– Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

RELACJA

20-21 listopada 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się XVII Smart City Forum – spotkanie włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast

Czytaj więcej: XVII Smart City Forum w Warszawie – Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

 

III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

Poznaliśmy Laureatów rankingu!

RELACJA

24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

ranking2023

Czytaj więcej: III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

 

Rankingi Gmin 2023 – terminy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. Aby nasze rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Główny Urząd Statystyczny wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju. Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Czytaj więcej

 

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne

liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 5 / 2023

PGE1023

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z ustawą Prawo energetyczne realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r.

Czytaj więcej: PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

 

Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę

budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH -SAS 5 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. akt III SA/Łd 158/23

Uchwala rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce nie jest aktem prawa miejscowego. Uchwała taka ani nie zawiera bowiem norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, ani też nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową.

Czytaj więcej: Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

  

Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu

nieruchomościami samorządowymi?

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EED)

20 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która zwiększa ambicje dotyczące podniesienia efektywności energetycznej państw unijnych i wskazuje na szereg środków, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej: Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu nieruchomościami samorządowymi?

 

Podsumowanie Rankingu Gmin

Województwa Pomorskiego 2023

FRDL

rg2023

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 odbyło się 17 listopada w Gdańsku. Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku. Partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Gdańsku. Partnerami medialnymi rankingu są: Radio Kaszebe, Radio Norda, Telewizja TTM, Express Biznesu, Nadmorski24.pl, Zawsze Pomorze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji. Partnerem Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej: Podsumowanie Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023

 

Zostań menadżerem ds. klimatycznych

i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

menager

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dofinansowane z NFOŚiGW (50% taniej), realizowane w trybie hybrydowym (w ok. 40% zdalnie i 60% stacjonarnie), odpłatność 3850 zł za cały rok studiów (385 zł za miesiąc).

Czytaj więcej: Zostań menadżerem ds. klimatycznych i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

 

Czy Warmia i Mazury mają receptę

na turystykę medyczną?

PODSUMOWANIE 12. FESTIWALU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR

Co zrobić, aby Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem turystyki medycznej oraz jak skutecznie przyciągnąć podróżników zdrowotnych z kraju i zagranicy – to główne pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 16-17.10 w Ostródzie.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury mają receptę na turystykę medyczną?

 

Jakich zmian oczekują samorządowcy?

PODSUMOWANIE LOCAL TRENDS – EUROPEJSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO

Za nami bardzo ważne wydarzenie dla polskich samorządów, które miało miejsce w dniach 17-18.10.2023 r. w Poznaniu. Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się kilkadziesiąt debat i poruszone zostały najważniejsze tematy dla rozwoju miast i wsi. Nie zabrakło komentarzy do nowej sytuacji politycznej i wypowiedzi na temat oczekiwań wobec współpracy na linii rząd- samorząd.

Czytaj więcej: Jakich zmian oczekują samorządowcy?

 

Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

2-3 października 2023 r. – Warszawa

fm1

Fundacja Habitat for Humanity Poland po raz kolejny zorganizowała Forum Mieszkaniowe – dwudniową konferencję, podczas której dyskutowano na wiele ważnych tematów związanych z mieszkalnictwem. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „W stronę lepszego mieszkalnictwa”, a jego partnerem była Agencja ONZ ds. Uchodźców, UNHCR.

Czytaj więcej: Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

 

Zakończyło się dwudniowe 3. Forum Miasteczek Polskich

Relacja

fmp2023a

W dniach 20-21 września 2023 r. w centrum konferencyjnym hotelu Novotel w Warszawie odbyło się 3.Forum Miasteczek Polskich. Prezydent - w liście odczytanym w środę przez jego doradcę prof. Dariusza Dudka podziękował samorządowcom za to, że zmieniają na lepsze swoje małe ojczyzny. Wśród gości był wiceminister finansów Sebastian Skuza, który podkreślił: Mamy coraz więcej tablic z biało-czerwoną flagą i informacją o dofinansowaniu inwestycji lokalnych ze środków rządowych. Widać, że rozwój ma charakter równomierny, dotyczy również małych miasteczek. Prezes RIO w Opolu i wiceprzewodniczący KRRIO Grzegorz Czarnocki powiedział: Problemem samorządów nie jest poziom zadłużenia, ale rosnące koszty i wydatki bieżące, w tym m.in. na wynagrodzenia. Samorządom potrzebne inwestycje, które wygenerują oszczędności, a nie dalsze wydatki. Czytaj więcej ...

 

Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego

Porozumienia Organizacji  Samorządowych (OPOS)

Relacja

15 września 2023 roku, w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Głównym punktem spotkania było oficjalne przejęcie prezydencji OPOS przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST). W tym ważnym momencie obecni byli Marek Cebula, prezes ZGWL, oraz Marek Ćwiąkała, Dyrektor Biura PSST. Czytaj więcej ...

 

Forum Mieszkaniowe 2023: W stronę lepszego mieszkalnictwa

2-3 października 2023 r. – Warszawa

Ponad trzydzieści lat temu pierwszy poniedziałek października został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Mieszkalnictwa (World Habitat Day). W tym roku święto przypada 2 października. To szansa na publiczne zwrócenie uwagi na codzienne wyzwania osób dotkniętych problemami mieszkaniowymi.

Czytaj więcej: Forum Mieszkaniowe 2023: W stronę lepszego mieszkalnictwa

 

Szacowanie śladu węglowego
emisje logo

w cyklu życia budynków jako nowy

kierunek zmian w sektorze budowlanym

STOWARZYSZENIE FALA RENOWACJI

Już dziś, biorąc pod uwagę działania legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej, inwestorzy powinni zwracać uwagę na emisyjność całego procesu budowlanego, a rząd powinien rozpocząć prace analityczne, które pozwolą na sprawne wdrożenie metodyki obliczeń śladu węglowego w cyklu życia budynku. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich baz danych oraz regulacji prawnych, dzięki którym polskie budynki będą coraz mniej negatywnie wpływać na zmiany klimatyczne, których skutki w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych są coraz bardziej odczuwalne.

Czytaj więcej: Szacowanie śladu węglowego w cyklu życia budynków jako nowy kierunek zmian w sektorze budowlanym

 

Budynki oszczędne  energetycznie

– TAURON wspiera efektywność w firmach

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 4 / 2023

tauron14092023

Nawet o 30% można obniżyć rachunki za energię w obiektach i budynkach, w których stosowane są rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Znaczne zmniejszenie zużycia prądu i ciepła można osiągnąć już poprzez poprawę efektywności zarządzania układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w budynkach, co przynosi realne oszczędności
dla firm i instytucji – podkreślają eksperci energetycznego lidera.

Czytaj więcej: Budynki oszczędne energetycznie – TAURON wspiera efektywność w firmach

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa