Stanowisko Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

im J. Regulskiego w sprawie zapowiadanego

wydłużenia aktualnej kadencji władz samorządowych

Zapowiedź przesunięcia terminu wyborów samorządowych na 2023 r. i tym samym wydłużenie aktualnej kadencji wybranych organów samorządu, niepokoi nasze środowisko w najwyższym stopniu. Kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji. Naruszenie tego kanonu przez skracanie czy też wydłużanie określonej ustawowo kadencji musi się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnych - niezależnie bowiem od deklarowanych oficjalnie powodów przesunięcia terminu wyborów rodzi to podejrzenia o manipulacje motywowane chęcią osiągnięcia korzyści dla obozu politycznego, który jest władny dokonać ustawowo takiego zabiegu. Czytaj więcej ...

 

SAS partnerem medialnym Rankingu Gmin Woj. Pomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że partnerem medialnym Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 jest SAS Serwis Administracyjno Samorządowy. Dziękujemy bardzo! Czytaj więcej ...

 

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

RYNEK ENERGII

Dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycje w odnawialne źródła energii nie są nowością. Wymagają jednak stałej uwagi i przemyślanego rozwoju, wraz ze zmianami na rynku. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza do wspólnego przejścia przez zieloną zmianę.

Czytaj więcej: Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

 

Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

Osoby, które straciły pracę, zanim zdobędą nowe zatrudnienie mogą liczyć na różne formy wsparcia, zarówno z urzędu pracy, jak i od samorządu. Wśród najpopularniejszych wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, ale także różnego rodzaju dotacje z UE lub PUP na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

 

100 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe. Czytaj więcej ...

 

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

ekogmina2022 600x150

15-16 września 2022 r. - Gdańsk

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. W tym roku obradujemy w dniach 15 – 16 września w Gdańsku, w Hotelu SADOVA. EKOGMINA to konferencja z pięcioletnią tradycją. Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

Czytaj więcej: EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

 

Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski

uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

17 maja br. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny Robertowi Jaworskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Czytaj więcej: Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Giełda pomysłów mieszkaniowych

Domy modułowe, radykalna zmiana sposobu myślenia o mieszkaniu, przepisy pozwalające na szybkie przekształcenie pustostanów w mieszkania - to tylko niektóre koncepcje zaprezentowane podczas wtorkowego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Giełda pomysłów mieszkaniowych

 

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej

dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zeszłoroczna nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wymusza na gminach, które objęły systemem również nieruchomości niezamieszkałe, zmianę uchwały w sprawie opłaty śmieciowej uiszczanej przez właścicieli tych nieruchomości do końca czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej: Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30...

 

Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021,

prognozy na 2022 rok

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BS 1/2022

Rozmowa z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem gminy Terespol, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Fundusze unijne w perspektywie lat 2021-2027 – na co liczą samorządy w najbliższym roku, jakie mają obawy? Wprawdzie opiniowaliśmy w 2021 r. RPO, ale nikt z nas nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ruszą konkursy. Obawiam się, że spór między KE a naszym rządem będzie trwał dłużej. Mam nadzieję jednak, że nie wyrzekniemy się tych pieniędzy, bo mimo nierównomiernego podziału wewnątrz kraju, to fundusze unijne przez ostanie kilkanaście lat pozwoliły odrobić wiele zapóźnień cywilizacyjnych.

Czytaj więcej: Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021, prognozy na 2022 rok

 

Rezerwa drogowa na 2022 rok podzielona

KWRiST 12 maja br. pozytywnie zaopiniowała podział tzw. rezerwy drogowej subwencji ogólnej według kryteriów ustalonych w sierpniu 2021 r. Na zadania mostowe, drogi oraz promy 102 samorządy otrzymają 316,3 mln zł. Czytaj więcej ...

 

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników z apelem

o systemowe zmiany w  finansowaniu JST

Relacja

Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. Czytaj więcej ...

 

Niepokojący projekt ustawy

o zmianie Ustawy prawo geologiczne i górnicze!

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie Ustawy prawo geologiczne i górnicze (pgg) oraz niektórych innych ustaw, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” oraz Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” przedstawiają wspólne stanowisko, w którym zwracają uwagę na niepokojące konsekwencje rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy. Czytaj więcej ...

 

Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie

wydatkowanych środków  finansowych

z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021–2027

Uwagi ekspertów zrzeszonych w IFIC Polska do projektów programów

Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw pracują obecnie nad projektami dotyczącymi wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027. Strategie przewidują m.in kontynuację wsparcia programów zdrowotnych w zakresie działań zwiększających zgłaszalność na profilaktyczne badania onkologiczne. Czytaj więcej ...

  

PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach, która jest główną przyczyną smogu. Niezwykle istotne są lokalne inwestycje w aktywa wytwórcze, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczych, podejmowane przez spółki ciepłownicze. Bez stałego dialogu z partnerami samorządowymi spora część zadań byłaby trudna do zrealizowania.

Czytaj więcej: PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

 

Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie

ścieków pod większą kontrolą gmin?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

W Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad projektem ustawy, mającej na celu prawidłowe wdrożenie tzw. dyrektywy osadowej. Projekt zakłada zmianę kilku ustaw, w tym po raz kolejny w ciągu ostatniego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tym razem w zakresie szeroko rozumianej problematyki osadów ściekowych.

Czytaj więcej: Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie ścieków pod większą kontrolą gmin?

 

Specustawa dotycząca pomocy

obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania

ZPP
12 marca 2022 r. (z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.) weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali cykl artykułów odpowiadających na kolejne pojawiające się pytania. Są one sukcesywnie zamieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Czytaj więcej: Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania ZPP

 

Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

UMP APELUJE!

Unia Miasteczek Polskich, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wnioskuje o przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przygotowanie i realizację modernizacji oraz rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia – na wzór istniejących rozwiązań odnoszących się do linii wysokiego napięcia (patrz: ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 273). 

Czytaj więcej: Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

 

Zerowy PIT – kto może skorzystać

i czy na pewno jest to opłacalne?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu wieku podatników może zyskać. Jednak, aby to zrobić, powinni podjąć określone działania – w przeciwnym przypadku stracą.

Czytaj więcej: Zerowy PIT – kto może skorzystać i czy na pewno jest to opłacalne?

 

Pułapki tzw. Polskiego Ładu

– na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zamieszanie w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, wywołane wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu, związane jest z prawem do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach na podatek oraz ulgą dla klasy średniej.

Czytaj więcej: Pułapki tzw. Polskiego Ładu – na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

 

Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast 

i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

z jednogłośnym absolutorium

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną, czy też przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie wdrożenia działań osłonowych, chroniących samorządy przed drastycznym wzrostem cen energii i gazu, a także jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia – 22 lutego 2022 r. odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszono podczas niego wiele różnych istotnych spraw.

Czytaj więcej: Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z jednogłośnym absolutorium

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

przez wójta nie jest informacją publiczną

SĄDY O SAMORZĄDACH - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 132/21

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zostało ono bowiem wystawione przez podmiot prywatny, a nie publiczny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Nie jest więc informacją publiczną, podlegającą udostepnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przez wójta nie jest informacją publiczną

 

Popioły i żużle mogą utracić status odpadu

na mocy nowego projektu rozporządzenia

Ministra Klimatu i Środowiska

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawniają ministra właściwego do spraw klimatu do wydania rozporządzenia, określającego odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. W dniu 8 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Czytaj więcej: Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego projektu rozporządzenia Ministra...

 

Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS2 / 2022

Od 15 marca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 483). Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2022

12 marca 2022 r. zakończyło się 50., posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawy: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt rządowy).

Czytaj więcej: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa