Metropolie

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1/2020

13 stycznia 2020 r. do senackich komisji: Ustawodawczej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej skierowany został projekt ustawy
o łódzkim związku metropolitalnym.

Projekt ustawy, który 8 stycznia 2020 r. przyjęła Komisja Ustawodawcza zakłada, że łódzki związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 milion mieszkańców. W jego skład ma też wchodzić miasto Łódź.
Projekt zakłada również, że związek metropolitalny będzie miał osobowość prawną i będzie tworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Pełnomocnikiem do spraw jego utworzenia ma być prezydent Łodzi. Organami łódzkiego związku metropolitalnego mają być zgromadzenie i zarząd. Łódzki związek metropolitalny, w myśl projektu, ma wykonywać zadania publiczne, takie jak kształtowanie ładu przestrzennego; planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego; współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego; promocja związku metropolitalnego i jego obszaru. Projekt przewiduje, że wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od podatników zamieszkałych na jego obszarze w roku, w którym utworzono związek metropolitalny, wyniesie 0,2 proc, a w latach następnych – 5 proc.
Jak powiedział na konferencji prasowej przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, w funduszach europejskich są specjalne pieniądze zapisane na realizację projektów
w metropoliach. „Do tej pory Polska z tych środków prawie nie korzystała, bo funkcjonuje tylko jedna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Łódzka metropolia ma szanse być drugą” – dodał. Projekt ma się stać inicjatywą senacką i przejść proces konsultacji.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa