Fundusz Dróg Samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

2 października 2018 r. do I czytania na posiedzeniu Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk sejmowy nr 2859). Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Środki zgromadzone w FDS będą pochodziły głównie z:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister obrony narodowej;
  • budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister od spraw transportu;
  • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna;
  • wpłat określonych spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
  • środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
  • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych oraz innych środków publicznych.
  • Łącznie ze wszystkich źródeł wartość Funduszu to ponad 6 mld zł w 2019 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa