Nieruchomości rolne

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

27 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu trafił poselski (Platforma Obywatelska) projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Projekt dotyczy zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców gruntów w Polsce m.in. poprzez:

  • wyłączenie stosowania przepisów ustawy wszelkich gruntów położonych na terenach przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy,
  • objęcie przepisami ustawy gruntów rolnych o pow. większej niż 5 ha;
  • konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa