Związek Miast Polskich proponuje zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2019

30 stycznia 2019 r. prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz przekazał na ręce Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

ZMP proponuje system, którego głównym założeniem jest:

– całościowe uregulowanie kwestii wynagrodzeń w ustawie – a nie w łatwym do zmiany i zależnym od politycznego kaprysu rozporządzeniu Rady Ministrów,
– oparcie wynagrodzenia o przeciętną płacę w gospodarce podawaną przez GUS – a nie wskaźnik z budżetu państwa, z którym budżety samorządów nie są związane,
– zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od województwa, w którym leży dana gmina, miasto czy powiat – różnice płac między polskimi regionami są bezdyskusyjnym faktem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa