Rachunkowość budżetowa JST

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2019

4 marca 2019 r. do konsultacji publicznych oraz uzgodnień trafił opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt zakłada przesunięcie daty sporządzania – po raz pierwszy – bilansu budżetu państwa. O ile obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przewidują, że taki pierwszy bilans powinien zostać sporządzony za 2018 r., o tyle rozporządzenie przewiduje, że zostanie on sporządzony po raz pierwszy za rok 2021. Przyczyną przesunięcia terminu pierwszego bilansu są „trudności natury praktycznej w zestawieniu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu” – czytamy w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa