XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ZE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH - SAS 3 / 2019

Siedem stanowisk, jubileusz dwudziestolecia ZPP, dyskusja o ochronie zdrowia i transporcie zbiorowym, statuetki dla powiatów i miast na prawach powiatu – laureatów rankingów ZPP, strategia NFZ, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze punkty posiedzenia.

Prezes ZPP podkreślił szczególny wymiar Zgromadzenia – ze względu na jubileusz Związku Powiatów Polskich. Przypomniał, jak w ubiegłym roku powiaty celebrowały dwudziestolecie swojego powstania. – Świętowaliśmy w różnych miejscach. Bywaliśmy w różnych miejscach. Podkreślaliśmy nasze działania lokalne, które udało się nam zrealizować mimo skromnych budżetów. A jednak w mojej ocenie te dwadzieścia lat kończy się ogromnym sukcesem – mówił Andrzej Płonka.
Także ZPP zorganizował jubileuszowe Zgromadzenie, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie – miejscu, w którym 20 lat wcześniej odbieraliśmy z rąk premiera – Pana prof. Jerzego Buzka – akty erekcyjne naszych usamorządowionych wspólnot powiatowych – podkreślał szef ZPP. Zarówno wtedy, jak i podczas tegorocznego Zgromadzenia często przypominano nazwiska ojców reformy samorządowej – prof. Michała Kuleszę, prof. Jerzego Regulskiego i sędziego Jerzego Stępnia a także prof. Jerzego Buzka – premiera, za którego rządów prowadzono reformę.
Oprócz delegatów, w kwietniowym posiedzeniu wzięli udział wszyscy byli prezesi Zarządu ZPP a także inni zaproszeni goście, a wśród nich Paweł Mucha, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list, jaki do organizatorów i uczestników Zgromadzenia wystosował Prezydent RP Andrzej Duda. – Spotykają się Państwo w szczególnym czasie, w którym zbiegają się ważne, wymowne rocznice. Dwadzieścia lat temu, 1 stycznia 1999 roku, weszła w życie reforma, która zmieniła podział administracyjny Polski i przywróciła na mapę naszego kraju powiaty. I niemal od razu powiatowi samorządowcy, nawiązując do przedwojennych tradycji, zadecydowali o reaktywowaniu Związku Powiatów Polskich – napisał Prezydent RP.
– Państwa Związek, skupiający znaczącą większość powiatowych wspólnot, stanowi nie tylko najważniejszą reprezentację tego szczebla samorządowego. Jest on także wpływowym wyrazicielem idei oraz praktyki funkcjonowania demokracji lokalnej w naszej Ojczyźnie. Cenny jest Państwa wkład w integrowanie społeczności powiatowych, propagowanie wymiany doświadczeń, inspirowanie wspólnych przedsięwzięć, czy opiniowanie aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Udowadniają Państwo, że chlubne dziedzictwo przeszłości to jednocześnie inspiracja dla przyszłości – napisał Prezydent.
Następnie Christian Młynarek, doradca marszałka Sejmu RP odczytał list Marka Kuchcińskiego: Z uznaniem patrzę na działalność ZPP, który reprezentuje interesy Polski powiatowej. Przyczyniają się Państwo do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Marszałek odniósł się także do dwudziestolecia ZPP. – To piękny jubileusz i sposobność do refleksji, podsumowania tego, co zostało dokonane w minionych dekadach i do wyznaczenia nowych celów.
Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów zapewnił, że zarówno premier, jak i rząd PiS doceniają dokonania samorządu. Są one ogromne.
– Reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform po 1989 r. Wszystkie państwa w historii, nawet już w starożytnym Rzymie, kiedy przedstawiały tego rodzaju reformy i kierowały część władzy do lokalnych środowisk, rozwijały się i kwitły. Więc można powiedzieć, że Polska rozkwita też dzięki samorządom. Gratuluję Państwu tych sukcesów. I życzę jeszcze na przyszłość wielu, wielu. Możecie Państwo być pewni, że póki Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawować władzę, będzie wspierać samorządy. Będziemy rozwijać Państwa siłę – mówił Marek Suski.
Minister odczytał także list Prezesa Rady Ministrów skierowany do uczestników XXV ZO ZPP. – Dwie dekady działalności Państwa organizacji, to dwie dekady wpływania na codzienność naszych rodaków, lata reprezentowania interesów powiatów, wypracowywania dobrych praktyk, szukania sposobów na jeszcze skuteczniejszą pracę samorządową. Gratuluję Państwu tej imponującej rocznicy i drogi, jaką przeszedł Związek od pierwszych, pionierskich lat działalności do dzisiaj. – zaznaczył Mateusz Morawiecki w liście do delegatów.
Mieczysław Łuczak, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli przeczytał list prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, który przypomniał w nim czasy, kiedy doradzał premierowi Jerzemu Buzkowi i obserwował z bliska jak kształtowały się powiaty. Przez lata związany był zawodowo z samorządem – (…) stąd wiem, z jaką olbrzymia pracą musicie się Państwo zmagać na co dzień – napisał prezes NIK.
Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podkreślił, że ZPP jest wspaniałą marką rozpoznawalną nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Życzył powiatom, aby zostały wpisane do Konstytucji i nigdy nie stały się punktem wyborczym żadnej partii – w sensie likwidacji.
Starosta Wołomiński Adam Lubiak odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który życzył sukcesów w pracy na rzecz małych ojczyzn.
Kazimierz Kotowski, poseł na Sejm, prezes Zarządu ZPP III kadencji przypomniał historię powiatów a także atmosferę ich reaktywacji i powstania Związku Powiatów Polskich. – Jestem dumny, że tworzyliśmy Związek, tworzyliśmy ramy i uczyliśmy się od wielu życzliwych i wspaniałych ludzi, którzy pozwalali nam obrać właściwe kierunki po to, abyśmy dziś mogli mówić o wspaniałych rezultatach powiatów.
Prof. Irena Lipowicz z UKSW w Warszawie zwróciła uwagę na to, że powiat w dzisiejszych czasach jest nie mniej ważny niż kiedy go reaktywowano. 25 lat temu trzeba było odbudować kraj. – My nie wiemy co by się zdarzyło, gdyby nie było powiatów. Możemy sobie wyobrazić. Ciężkie reformy, które dotykały interesów każdego środowiska w warunkach wielkiej biedy, wielkich wyrzeczeń, mają pełne prawo powodować wielkie wybuchy społeczne. Do tych wybuchów nie doszło. Każdego dnia były rozbrajane przez powiaty – mówiła.
Jerzy Stępień, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, z zadowoleniem stwierdził, że dziś nie ma już wątpliwości, iż powiaty być muszą. Podziękował Związkowi Powiatów Polskich nie tylko za aktywną działalność w różnych komisjach, ale za wydawanie Dziennika Warto Wiedzieć, od którego lektury profesor zaczyna każdy dzień. Przypomniał, jak dokonywały się zmiany ustrojowe. Mówił o wyborach 4 czerwca 1989 r.

WAŻNE UCHWAŁY

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku w roku 2018 oraz budżet ZPP na rok 2019. Wprowadziło także zmiany do Statutu. Przyjęło również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok.

SZPITALE POWIATOWE

Delegaci wysłuchali wystąpienia Adama Niedzielskiego, zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat Strategii NFZ na lata 2019-2023. Jak mówił, w ostatnim czasie udało się uruchomić 680 mln zł na wsparcie finansowania szpitali różnych poziomów referencyjnych, z czego połowa trafi do szpitali powiatowych. – Zdaję sobie sprawę, że te środki nie rozwiążą wszystkich problemów. Jednak perspektywa tego roku jest dosyć obiecująca, ponieważ dochody składkowe NFZ rosną w dobrym tempie. Więc na pewno, jak będziemy w kolejnych okresach dzielili ten tort dodatkowych środków, to wiadomo, że szpitale powiatowe na tym zyskają – podawał.
Andrzej Płonka zwrócił uwagę na to, że sytuacja szpitali powiatowych nie jest dobra. Podkreślił, że dyrektorzy potrafią nimi zarządzać. Znają się na tym. Dlatego nie należy im robić zarzutów, że jest przeciwnie. Powodem złej sytuacji jest tu brak pieniędzy. Prezes ZPP wspomniał o tym, że powiaty i szpitale powiatowe posiadają inne dane dotyczące stanu szpitali powiatach niż resort zdrowia. O tym, że brakuje lekarzy ZPP mówił od lat. Proponował wprowadzenie ułatwień dla kadry zza granicy. – Chciałbym bardzo, abyśmy siedli do wspólnego stołu z Ministerstwem Zdrowia i jako partner rozmawiali o naszej sytuacji w służbie zdrowia.
Adam Krzysztoń, wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Łańcucki zaapelował o stabilność sytuacji. Opowiedział o tym, że podczas ostatniej wizyty w Niemczech dowiedział się, iż nie wymagają oni od pielęgniarek wykształcenia wyższego. – Wystarczy wykształcenie zawodowo kierunkowe. Nam wmawiano, że UE wymaga wykształcenia wyższego. Lider Unii-Niemcy – takich wymagań nie ma. A widzimy jakie mamy problemy z pielęgniarkami. Chciałem na to zwrócić uwagę.
Andrzej Kalata, starosta żywiecki poprosił o realną ocenę skutków wprowadzenia sieci szpitali. – Co się stało, dlaczego tak się stało, jaka jest sytuacja szpitali w sieci. Nie wiem, czy Państwo robiliście konsulacie przed wprowadzaniem tej reformy. Myślę, że wszyscy mieliśmy nadzieję, że sieć szpitali będzie dobrym gestem w stosunku do powiatów, bo poprzednio była tendencja do prywatyzowania. Natomiast patrząc z perspektywy roku, mam wrażenie, że celem była likwidacja naszych szpitali.

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP omówił projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przygotowanym przez resort infrastruktury. Jak mówił, nie sprzyja on rozwojowi transportu lokalnego.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami na temat PPP prowadzonymi przez radców prawnych: dra Rafała Cieślaka oraz mec. Adrianę Mierzwę-Bronikowską. Po prelekcjach samorządowcy zainteresowaniu realizacją inwestycji w formule PPP mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prawnych.

WIECZORNA GALA

Pierwszy dzień zgromadzenia zakończył się uroczystą galą. Przedstawiciele najaktywniejszych gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu odebrali nagrody i dyplomy. Związek Powiatów Polskich wręczył je tym, którzy zajęli najwyższe pozycje w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów – edycja 2018.
Wręczono również medale Bene Meritus Powiatom, które Zarząd ZPP przyznał za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz ZPP.
Galę uświetnił koncert Estery Naczk-Suskiej wraz ze Szkołą Śpiewu Estradowego Studio Esti. Niespodzianką wieczoru był występ Jerzego Stępnia, który zagrał na saksofonie.


Zgromadzenie przyjęło 7 stanowisk w następujących sprawach:

  • racjonalnego rozwoju e-administracji,
  • finansowania systemu oświaty,
  • sytuacji w służbie zdrowia,
  • koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
  • wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska,
  • wynagradzania pracowników sektora publicznego,
  • znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa