Ruch drogowy

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2019

22 listopada 2019 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa